fbpx Kjønnspoeng for menn Hopp til hovedinnhold

Kjønnspoeng for menn

Studentleder i Norsk Sykepleierforbund ønsker å innføre to kjønnspoeng til menn som søker sykepleierutdanning. Kunnskapsdepartementet er skeptisk.

Norge har lenge ligget langt nede på den europeiske statistikken over kjønnsbalanse i sykepleieryrket. Akkurat nå står vi nest sist, kun "slått" av Danmark. Leder i NSF Student Bård Nylund forteller at det er to grunner til å innføre kjønnspoeng for menn.

- For det første mener jeg at en kjønnsbalansert sykepleiertjeneste hever kvaliteten på tjenesten. For det andre blir det mangel på sykepleiere når eldrebølgen begynner å slå inn, og da er vi helt avhengige av å rekruttere både menn og kvinner. Dersom vi beholder dagens kjønnsbrøk i sykepleien vil én av fire jenter i 2025 være nødt til å velge omsorgsarbeid, sier han til Studvest.no.

 

Viktig signal

- Kjønnspoeng i favør av mannlige studenter vil ikke løse den store overvekta av kvinner. Det vil heller ikke være verken et mål i seg selv, eller realistisk, å få ei femti-femti-fordeling mellom kjønna. Å gi mannlige studenter fordelen med to kjønnspoeng i inntaket til studiet, vil derimot sende et veldig viktig signal. Samtidig vil det også gjøre en forskjell fra at det er så å si ingen menn i miljøet, til at det i alle fall er litt flere, mener Bård Nylund.

 

Skeptisk

Statssekretær Kyrre Lekve i Kunnskapsdepartementet er kritisk til forslaget. Han mener at innføring av kjønnspoeng vil kunne føre til flere studenter med lavere motivasjon og dårligere karakterer.

Ifølge Nylund finnes det i dag 139 studier der kvinner får kjønnspoeng, men bare to studier ved Veterinærhøgskolen der menn får det. Han synes det er rart at statssekretæren mener at kjønnspoeng kan fungere for kvinner som vil inn i mannsdominerte yrker, men ikke omvendt.

Statssekretæren presiserer at Nylunds forslag enda ikke er behandlet, og utelukker ikke at kjønnspoeng kan være aktuelt.
Det vil være et viktig signal til mannlige søkere.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse