fbpx Vil heve sykepleien i Montenegro Hopp til hovedinnhold

Vil heve sykepleien i Montenegro

450 000 kroner av Norsk Sykepleierforbunds solidaritetsmidler går til Balkan, det meste til å ruste opp søsterorganisasjonen i Montenegro.

I januar tildelte NSF solidaritetsmidler. Nesten halvparten går til samarbeidet med sykepleiere på Balkan.

Det er i første omgang Montenegro som får støtte av NSF. 300 000 kroner skal gå til arbeidet med å bygge opp den montenegrinske sykepleierorganisasjonen. Den vil melde seg inn i ICN og deretter EFN, den internasjonale og den europeiske sykepleierorganisasjonen. Pengene fra Norge vil finansiere møtevirsomhet.

Pengene vil også dekke oversettelse av EFN-dokumenter, reiseutgifter, lederopplæring og lønnsutgifter til en generalsekretær.

Det er meningen at støtten skal fortsette i seks år, men beløpet må bestemmes fra år til år.

 

Gammel kontakt

Samarbeidet med montenegrinske sykepleiere har pågått siden 2007, da forbundet fikk en henvendelse fra Lovisenberg diakonale høgskole. Skolen har bidratt til å etablere en sykepleierutdanning i Igalo, på senteret der norske pasienter har hatt et rehabiliteringstilbud siden 70-tallet.

NSF ønsket å bidra til å heve standarden på utdanningen og yrkesutøvelsen for sykepleiere på nasjonalt nivå ved å samarbeide med helsemyndighetene og sykepleierorganisasjonen. Per Godtland Kristensen, spesialrådgiver i NSF, har ledet samarbeidet med den montenegrinske organisasjonen om å utarbeide et lovforslag som regulerer sykepleieprofesjonen. Dette er nå klart for parlamentet.

Siden 2007 har NSF arrangert flere workshops for montenegrinske sykepleiere og jordmødre. Disse har i stor grad handlet om bevisstgjøring av hvilke krav EU stiller til utdanningssystemet, siden Montenegro har søkt medlemskap i EU.

 

Strenge krav

Et vilkår for å bli EU-medlem er ofte at søkerlandet må legge om sitt utdanningssystem. Europeiske sykepleierorganisasjoner jobber for å oppfylle EUs standard for sykepleierutdanningen, det såkalte direktiv 36/2005.

Inntil nylig har ungdom i de tidligere jugoslaviske republikkene kunnet starte sykepleier- eller jordmorutdanning etter åtte års grunnskole og være ferdig utdannet som 18-åringer. I EU-kreves minimum 10 års forutgående utdanning. Kravene til antall timer og praksis er strenge, så strenge at det i dag er tvil om hvor mange EU-land som fullt ut oppfyller dem.

- Montenegro la om utdanningssystemet i 2009 og har formelt lagt til rette for  treårig bachelor i sykepleie eller annen høyere utdanning, opplyser Kristensen.

- Men det er fremdeles en del utfordringer. I Montenegro er sykepleieren i stor grad legens håndlanger. Og kjønnsrollemønsteret er med på å holde yrkesstoltheten til sykepleiere nede, sier Kristensen.

 

Fire land samarbeider

EU krever at søkerlandene må komme i gang med endringer i utdanningssystemet før medlemskap er aktuelt. Dette jobber også Montenegros naboland som har søkt medlemskap med: Serbia, Kroatia og Makedonia. I tillegg til pengene til Montenegro har NSF bevilget 150 000 kroner til et samarbeid mellom disse fire landene. Pengene vil dekke utgifter til 2-3 workshops der landene kan utveksle erfaringer fra arbeidet med å tilpasse sykepleierprofesjonen og utdanningen til EU-medlemskap.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse