fbpx – Toppen av et isfjell Hopp til hovedinnhold

– Toppen av et isfjell

Helsedirektoratet har foretatt en ulovlig direkte anskaffelseover flere år. NHO tror saken med Helsedirektoratet, bare er toppen av et isfjell.

I Norge foretar offentlig sektor innkjøp for over 380 milliarder kroner hvert år, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp, samtidig som offentlig sektor gjennom sine anskaffelser bidrar til utvikling av et konkurransedyktig norsk næringsliv, sier advokat i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

- Riksrevisjonen gjør en meget god jobb på området offentlige anskaffelser. Det «svir» når Riksrevisjonen uttaler seg så sterkt som de har gjort i saken med Helsedirektoratet. Bakgrunnen for at vi klagde Helsedirektoratet til KOFA, var at vi ikke bare kan se på at næringslivet ikke får delta i konkurranser på like vilkår. At kontrakter tildeles utvalgte leverandører uten konkurranse, tjener ingen, sier Gjønnes.


Utbredt

- Hadde NHO oppdaget dette hvis ikke Riksrevisjonen hadde påpekt dette forholdet?

- Nei, det hadde vi ikke. Det er også en av grunnene til at NHO tror at konsulentinnleie er et av de markedene hvor ulovlig direkte anskaffelser er svært utbredt. Det dukker tilfeldigvis opp noen saker her og der, som blir klaget inn. Det er all mulig grunn til å tro at de sakene kun representerer toppen av et isfjell, sier Gjønnes.


Ingen bør føle seg trygge

- Helsedirektoratet har gitt forhåndsvarsel med gebyr på 12 prosent av kontraktens verdi. Dersom KOFA gjør endelig vedtak, er dere fornøyd?

- Vi er fornøyd med at sakene blir oppdaget, slik at ingen kan føle seg trygge når det tildeles kontrakter uten konkurranse.

- Tror dere denne saken er spesiell?

- At konsulentoppdrag gis uten konkurranse, er ikke spesielt. Fordi man får et godt forhold til enkelte leverandører. Dersom man tildeler kontrakter over en lang periode til samme leverandør uten konkurranse, da lager man monopol. Det er viktig å huske på at det offentlige forvalter penger på vegne av skattebetalere og har et ekstra ansvar å sørge for at befolkningen får best mulig tjeneste og kvalitet til den økonomisk mest fordelaktige pris, sier Gjønnes

- Er dette korrupsjon?

- Nei. Men generelt kan det sies at tildeling av kontrakter der det ikke er åpenhet om tildelingene, skaper større muligheter for at korrupsjon og smøring oppstår, sier hun.

 

Tre år med regler

Stortinget besluttet å innføre hjemmel for KOFA til å utferdige overtredelsesgebyr ved ulovlige direkteanskaffelser med virkning fra 1. januar 2007.

Det var Stoltenberg 1 regjeringen som fikk dette på plass, med statsråd Heidi Grande Røys i Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som primus motor.

- Et klassisk eksempel på ulovlig direkte anskaffelse er: En kommune eller et helseforetak tildeler en kontrakt til noen uten å utlyse. Da får ingen andre leverandører mulighet til å være med å konkurrere om kontrakten.

Leverandører vet heller ikke at det har vært en konkurranse. Det er først i ettertid man ser at man oppdager, ser at der er kommet nytt utstyr, eller at et firma har fått en konsulentkontrakt, sier advokat i NHO, Arnhild Dordi Gjønnes.

Et utvalg oppnevnt av Nærings- handelsdepartementet, la frem en rapport som til slutt resulterte i at KOFA kunne ilegge gebyr dersom det ble påvist direkte ulovlige anskaffelser.

For at KOFA kan vurdere en sak som gebyrsak, må kontraktsummen overstige 500 000 kroner.

- Hvem som helst kan nå klage en sak inn for KOFA dersom de mener det er snakk om ulovlig direkte anskaffelse, sier Gjønnes.

EU-domstolen har sagt at ulovlig direkte anskaffelser er den alvorligste overtredelse av anskaffelsesregelverket. EU-kommisjonen har vedtatt et håndhevelsesdirektiv med strenge sanksjoner som skal gjennomføres i alle EU/EØS land, inkludert Norge.

Ulovlig direkteanskaffelse kan bli dømt til å være ugyldige. I Norge er det et eget utvalg som jobber med å få dette inn i lovverket. NOUen kommer sannsynligvis i begynnelsen av april.

- Ulovlig direkte anskaffelser har vært et kjempeproblem for alle europeiske leverandører, fordi man frem til nå ikke har hatt noen sanksjonsmuligheter mot dette, sier Arnhild Dordi Gjønnes.

«Det ‹svir› når Riksrevisjonen uttaler seg så sterkt.» Arnhild Dordi Gjønnes

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse