fbpx Mindre 100-prosent sykmelding Hopp til hovedinnhold

Mindre 100-prosent sykmelding

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttrykte optimisme da hun i dag fikk overlevert ekspertgruppens forslag til tiltak for reduksjon i sykefravær.
Gradert sykmelding skal være hovedregelen ved sykefravær. Bare unntaksvis skal 100 prosent sykmelding benyttes ut over åtte uker. Det er ett av forslagene fra den regjeringsoppnevnte ekspertgruppen som har vurdert tiltak som kan redusere sykefraværet.

Partene i arbeidslivet og regjeringen skal i vinter drøfte innretningen på en ny IA-avtale og andre tiltak for å redusere sykefraværet. Siktemålet er at den nye avtalen om inkluderende arbeidsliv skal være på plass 1. mars.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm uttrykte optimisme da hun i dag fikk overlevert ekspertgruppens forslag til tiltak for reduksjon i sykefravær.

- Vi har en god og konstruktiv dialog med partene i arbeidslivet. Jeg har derfor tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen vi har satt for oss selv 1. mars.

 

Gradert sykemelding

Blant utvalgets konkrete forslag er å øke antall dager folk kan være hjemme fra jobben uten å gå til legen fra tre til ti dager. Alle disse dagene bør ifølge utvalget betales av arbeidsgiver.

Samtidig foreslår utvalget å doble dager man kan være borte fra jobb uten sykemelding fra lege; fra dagens 12 dager til 24 dager i løpet av en 12 måneders periode. Etter utløpet av egenmeldingsperioden kreves sykmelding fra lege.

Etter åtte uker sykmelding skal hovedregelen være gradert sykemelding, selv om dette krever omfattende tilrettelegging fra arbeidsgivers side og innebærer vesentlige endringer i arbeidsoppgaver for arbeidstaker. Arbeidsgivere som ikke gjennomfører gradert sykemelding må betale 20 prosent av sykepengene.

 

Positivt mottatt

Unio-leder Anders Folkestad stiller seg positiv til forslaget om graderte sykmeldinger.

- Om helsa er god nok, er det viktig å komme raskt tilbake i noe arbeid. Men dette vil kreve svært mye av arbeidsgiverne. Unio kan ikke akseptere at den som er sykmeldt presses tilbake til en håpløs arbeidssituasjon. Vi skal huske at dette dreier seg om folk som er syke, sier Folkestad.

 

Andre forslag

Ekspertgruppen foreslår videre

*at gradert sykmelding skal kombineres med bedre oppfølging av leger/sykmeldere, både gjennom utarbeiding av faglige veiledere for sykmeldingsarbeidet og gjennom systematiske tilbakemeldinger om praksis, samt obligatoriske kurs for alle som skal sykmelde.

*å utrede hvordan man kan unngå at sykepenger kompenserer for inntektstap som ikke er forårsaket av sykdom eller skade, men av arbeidsledighet eller permittering.

* systematisk arbeid for å bedre kunnskapsgrunnlaget for tiltak.

*å gjennomføre en informasjonsstrategi for å skape aksept for grunntanken bak de foreslåtte tiltakene.

*at NAVs kontrollinnsats mot bedrageri av sykepenger styrkes.

Jeg har tro på at vi skal bli enige om veien videre innen fristen 1. mars.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.