fbpx Mensen gir fravær Hopp til hovedinnhold

Mensen gir fravær

Underlivsproblemer fører til sykefravær. Men det snakker vi ikke om.

- Vi vet hvorfor kvinner har høyere sykefravær, sier Merete Labriola, seniorforsker ved International Research Institute i Stavanger. Men vi snakker ikke om det fordi det ikke passer inn i dagens syn på likestilling mellom kvinner og menn.

Hun har forsket på danske forhold, men presiserer at disse ikke skiller seg nevneverdig fra norske. Kvinners sykefravær er i gjennomsnitt 30-40 prosent høyere enn menns i hele Skandinavia.

 

Tabu

En av de viktigste grunnene til at kvinner oftere er syke, er at mange tar én til to sykedager i måneden på grunn av menstruasjonssmerter og underlivsproblemer. Kvinner og menn er forskjellig innrettet fra naturens side, men dette matcher dårlig med hvordan dagens kvinner ønsker å se på seg selv. Derfor blir ikke denne årsaken til sykefraværet en del av den offentlige diskusjonen.

- Det er tabubelagt å snakke om, men det er faktisk noen biologiske forskjeller mellom kvinner og menn, enten vi vil det eller ikke, sier Labriola i et intervju med Politiken.

 

Skyldes ikke arbeidets art

Forskning viser dessuten at kvinner også ofte sykmelder seg hvis de opplever dårlig ledelse eller hvis de ikke blir belønnet for arbeidet sitt. Et annet mye brukt argument er at kvinners høye fravær skyldes typen jobb. I Norge topper kvinner i omsorgsyrker, lærere, helse- og sosialarbeidere statistikken. Men dette argumentet avvises av nyere forskning, hvor man har sammenlignet menn og kvinner i samme jobb med samme type arbeidsoppgaver. Også blant disse er kvinners sykefravær litt høyere enn menns.

 

Oftere til legen

Kvinner og menn har forskjellig helse og de reagerer ulikt på helseproblemer.

- Vi vet for eksempel at kvinner går langt oftere til legen enn menn, utdyper Labriola overfor Sykepleien.

En stor undersøkelse fra 2005 som omfattet 125 000 barn mellom 11 og 15 år i 29 land, viste at jentene rapporterte langt flere helseproblemer enn gutter når de fikk spørsmål om egen helse.

Ifølge Arne Mastekaasa, professor ved Universitetet i Oslo er kvinner generelt mer bekymret enn menn for sin egen helse. Han sier til Politiken at kvinner er også mindre villige enn menn til å gå på jobb når der føler seg syke.

 

Patent på omsorg

Et annet mye brukt argument for kvinners sykefravær er at kvinner er utsatt for et sterkere krysspress mellom jobb og familie. Dette stemmer, men ifølge Labriola viser forskningen at det oftest er av egen fri vilje.

- Men kan det ikke være at kvinner generelt er mer vare for sykdomstegn enn menn, ikke bare når det gjelder egen helse, men også barnas?

- Jo, men når barna eller andre familiemedlemmer er syke er det ofte slik at kvinnen velger å være hjemme i stedet for å kreve at mannen tar sin del av ansvaret, Det skyldes at kvinnen i mange tilfeller har tatt patent på omsorgen i familien. Dette trenger vi en debatt om, sier Merete Labriola.

 

En av de viktigste grunnene til at kvinner oftere er syke, er at mange tar én til to sykedager i måneden på grunn av menstruasjonssmerter og underlivsproblemer

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse