fbpx Måler fostervekst Hopp til hovedinnhold

Måler fostervekst

Hvert år dør fire millioner nyfødte. - 60 prosent av dem er lavvektige. Hadde det vært avdekket tidligere, kunne dødsfall vært unngått, sier jordmor Guro Kyte Børsheim.

Undersøkelser med ultralyd er en metode for å avdekke vekstproblemer hos fosteret.

- Men det fins ingen standardiserte vekstkurver å forholde seg til, påpeker jordmor Guro Kyte Børsheim ved Seksjon for fostermedisin, ultralydlaboratoriet på Haukeland universitetssjukehus.

Derfor ønsker Verdens helseorganisasjon å lage nye vekstkurver. Som eneste i Norge er Helse Bergen med i et forskningsprosjekt som skal ende opp i standardiserte vekstkurver som skal gjelde for hele verden.

Godt verktøy

98 prosent av nyfødte som dør, bor i u-land.

- Ultralyd brukes mer og mer, også i u-land, sier Børsheim.

Hun viser til at det fins vekstkurver, men at de fleste er laget i i-land.

- Jordmødre og leger kan reagere på at et foster virker lite. Ved hjelp av ultralyd og gjentatte målinger kan vi se om fosteret vokser tilfredsstillende. Selv om et foster er lite, trenger det ikke vokse lite i forhold til seg selv, sier hun.

- Det vi særlig er på vakt overfor, er plutselige endringer i fosterets vekst. Spesielt at det slutter å vokse.

De nye standardkurvene baseres på data fra 15 land. Alle verdensdeler er representert for å fange opp betydningen av geografisk og etnisk variasjon. Til sammen inngår 1 875 gravide i studien, 125 av dem fra Bergens-området.

Måler mor og barn

Sammen med kollega Ine Hildershavn Moen skal Børsheim følge opp de norske kvinnene. Alle tilbys ultralyd åtte ganger. De undersøkes både med to- og tredimensjonal ultralyd. I tillegg registreres blant annet vekt og høyde på mor. Tre ganger i løpet av svangerskapet gjøres også en ernæringsstudie med kostintervju.

Barnet måles og veies etter fødsel. En utfordring er å rekruttere kvinnene tidlig nok i graviditeten. Første kontroll må nemlig gjøres mellom uke åtte og tolv. Så langt har de rekruttert 35.

Identifisering

Børsheim og Moen er glade for å være med på prosjektet og å utvikle ultralyden som fag.

- Særlig gøy er det å gjøre noe nevenyttig, sier Børsheim.

- Ultralyd er et viktig hjelpemiddel for å plukke ut og følge opp gravide som trenger ekstra oppfølging, men også for å avkrefte eventuelle mistanker, påpeker hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse