fbpx - Kan true praksiskvalitet Hopp til hovedinnhold
Dispensasjon fra rammeplanen

- Kan true praksiskvalitet

Helse Sør Øst RHF oppfordrer helseforetakene å søke dispensasjon fra rammeplanen for å finne nye måter å avvikle praksisperioder.

NSF Student er redd det kan true en allerede tynnslitt praksiskvalitet.

Regjeringen bestemte i fjor å øke antall studieplasser innen helse- og sosial med 850 plasser. Det har skapt hodebry for både helseforetak og høgskoler. Utfordringen er å skaffe gode og nok praksisplasser.

Helse Sør Øst RHF har vært i dialog med Kunnskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet pluss hentet innspill fra Samarbeidsorganet for helseforetakene og høgskolene i helseregion Sør-øst, i sakens anledning.

Helse Sør-Øst har tolket signalene fra Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet slik at dispensasjon fra rammeplanen er aktuelt. I ett oppsumeringsbrev skriver de at det er høgskolene som må stå for at kvaliteten på praksisplassene er god nok, mens sykehusene har ansavret for at praksisordninger ikke går ut over pasienter, og kommer med følgende oppfordring:

- Helse Sør-Øst RHF anbefaler helseforetakene på det sterkeste å ta initiativ i samarbeid med høgskolene for organisering av praksis på nye måter, for å utnytte hele behandlingsforløpet og sykehusenes samlede kapasitet med etablering av pilotutprøvinger og søknad om dispensasjoner.

 

Skeptisk

Leder i NSF Student, Bård Nylund, er ikke negativ til at det går an å tenke nytt når det gjelder praksisplasser.

- Det er vi gjerne med å diskutere. Det vi er redd for, er at dette er en invitasjon og velsignelse til høgskolene om å fortsette å være kreative i jakten på praksisplasser. Det blir en slags godkjenning av å gjøre ting kreativt, sier han.

Nylund skjønner at det er en utfordring for både høgskoler og helsevesen å ta imot flere tusen nye studenter. Men:

- Det er en grunn til at vi har en rammeplan. Den skal sikre at sykepleierstudenter over hele landet har en tilnærmet lik utdanning. En nyutdannet sykepleier skal være en generalist som kan jobbe i alle deler av helsevesenet. Det er farlig for kvaliteten og utdanningen om man blir for kreativ, sier han.

I tillegg tror studentlederen man kanskje burde stramme inn, istedenfor å ta opp flere studenter.

- I dag utdanner vi to sykepleiere for hver stilling. Vi burde heller gjøre dagens utdanning bedre, fremfor å øke utdanningstakten, sier han.

 

Ønskeliste

I et brev fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet ramser Helse Sør-Øst opp følgende forventninger og problemstillinger. Også Helse Sør Øst uttrykker bekymring for at en slik studentøkning kan gå på kvaliteten løs dersom de ikke får ekstra ressurser.

  • Ønske om supplerende tiltak for å styrke praksismottak i sykehusene 2009/2010
  • Helse Sør Øst forventer en økning med 390 praksisplasser. Det utgjør 17 % av dagens antall plasser - uten samtidig styrking av praksisfunksjonen i helseforetakene.
  • Å øke antall plasser i nevnte størrelsesorden uten økt ressurstildeling, vil gå på bekostning av kvaliteten.
  • Behov for å utvide handlingsrommet for organisering av praksis - med dispensasjon fra rammeplanene.
  • Behov for revisjon av rammeplanene for sykepleie - utnytte potensialet som ligger i sykehusenes samlede kapasitet.
- Det er en grunn til at vi har en rammeplan, sier NSF Students leder, Bård Nylund.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse