fbpx Utvikler ny master i Afrika Hopp til hovedinnhold

Utvikler ny master i Afrika

Høgskolen i Bergen får NORAD- midler til å utvikle mastergrader i sykepleie i Tanzania, Etiopia og Uganda. - De mangler sykepleiere og nivået på utdanningene er ikke tilfredsstillende, sier Karen Marie Moland.

Høgskolen i Bergen har fått seks millioner kroner fra NORAD til prosjektet. Det er første gang Høgskolen får en slik tildeling.

- Formålet med mastergraden i klinisk sykepleie er å utdanne sykepleiere på høyt faglig nivå som kan ha leder- og undervisningsstillinger i sine hjemland, sier Karen Marie Moland ved Institutt for sykepleie til hib.no.

 

Sikre praksisplasser

Moland og Fred Ivan Kvam fra samme institutt skal lede prosjektet på norsk side.

- En stor del av midlene vil gå til å finansiere praksisplasser for studentene ved gode sykehus i Øst-Afrika og muligens India. Mastergradenes faglige fokus vil variere etter hvilke behov de forskjellige landene har, sier Kvam.

 

Gi tilbake

Høgskolen i Bergen har sendt sine studenter på praksis og utveksling til Tanzania og Etiopia i mange år, men det har vært vanskelig for Høgskolen å ta imot studenter fra samarbeidende institusjoner. 

 - Dette prosjektet er derfor en fin mulighet for Høgskolen i Bergen til å gi noe tilbake til våre samarbeidspartnere i Afrika, sier Kvam.

Mastergraden Høgskolen i Bergen skal være med på å utvikle, starter opp høsten 2010. Tanken er at studenter fra det første kullet skal delta i opplæringen av de neste studentkullene.
Høgskolen i Bergen har fått seks millioner kroner fra NORAD til prosjektet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse