fbpx Norsk oppslagsverk erstattes med engelsk Hopp til hovedinnhold

Norsk oppslagsverk erstattes med engelsk

Helsebiblioteket sier opp avtalen med Norsk Elektronisk Legehåndbok og erstatter den med to engelske oppslagsverk pluss samordning av databaser. Ikke helt "same procedure" for sykepleiere og leger. Og i motsatt retning av hvor Danmark og Sverige går.

Helsebiblioteket har hatt en anbudsrunde der BMJ Best Practice (for primærhelsetjenesten) og UpToDate (for spesialisthelsetjenesten) kom seirende ut, basert på 20 kriterier der prisen skulle telle 10 prosent. Det betyr at fra 1. februar opphører den gratis tilgangen norsk helsepersonell har hatt til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) gjennom helsebiblioteket siden 2007.

- Vi har tapt i forhold til to verdensledende produkter, og jeg er den første til å erkjenne at NEL ikke kan måle seg på innhold og kvalitetssikring. Men NEL er mer enn et kunnskapsverktøy. Det er også et praktisk verktøy som inneholder blant annet norske pasientinformasjoner for helsepersonell, norske retningslinjer og sjekklister som er gode å ha ved henvisning. Dessuten skriver vi på norsk, og langt fra alle er fortrolige med å lese engelsk, sier redaktør av NEL, Terje Johannessen.

På allmennlegenes nettforum Eyr, er det for tiden storm rundt Helsebibliotekets beslutning. Mange skjønner ikke hvorfor et norskt verk tilpasset norske forhold må vike.

 

Også sykepleiere bruker NEL

Han understreker at noe av det overordnede målet med NEL er at pasientene over hele landet får et likeverdig tilbud og at det skal være et verktøy for samhandling i helsetjenesten som både sykepleiere og leger kan bruke.

- Både sykepleiere ved spesialavdelinger på sykehus og sykepleiere i primærhelsetjenesten bruker oss. Når vi har kurs for hjemmesykepleiere og sykepleiere ved sykehjem, får mange av dem en aha-opplevelse i forhold til hva de kan bruke oss til. Både pasientinformasjonen og undervisningsprogrammene våre er populære hos sykepleierne. Vi har også et eget kapittel for helsesøstre, sier Johannessen.

 

Stor trafikk

Tar man med alle som har cd-utgaven, viser trafikken at NEL har mellom 400 000 og 500 000 sidehenvisninger per måned, eller cirka 125 000 per uke. I fjor kjøpte Danmark NEL og nå er oppslagsverket i ferd med å få en avtale med Sverige. To dager før det ble klart at Helsebiblioteket sier opp avtalen i Norge, har Johannessen en artikkel i Läkartidningen hvor han skriver om hvor viktig det er med et skandinavisk samarbeid på dette området.

- Jeg synes det er skuffende at avtalen sies opp. Det er også rart når vi tenker på at vi står overfor en samhandlingsreform der det er viktig å ha et godt verktøy for implementering av kunnskap fra sykehus til kommuner. Vi har sett oss som et viktig verktøy her som kan bidra til en sømløs helsetjeneste.

Johannessen besøkte UpToDate i USA i 2001 og fikk vite at de har en 20 minutters "approach", det vil si at de regner med at den som søker informasjon skal ha fått svar innen 20 minutter.

- Vi har 20 sekunders approach hos NEL, og det har sammenheng med at vi er klinikere som står bak og vet hvor hektisk og travel hverdagen er.

- Tror du omleggingen kan bli en fare for pasientsikkerheten?

- Det er vanskelig å si. Men hvis vi nå får et oppslagsverk som brukes av færre, blir det en økende risiko for at vi får et økende sprik mellom kunnskap og praksis.

 

Kommersiell aktør

Redaktør for Helsebiblioteket, Magne Nylenna, påpeker at NEL er en kommersiell aktør som må konkurrere på linje med andre.

- Også sykepleiere blir mer internasjonale, så vi går ikke mot noen strøm med å bruke engelske oppslagsverk, sier han, men innrømmer at de står igjen med en språklig utfordring i forhold til pasientinformasjonen som de vil ta fatt på så fort som mulig.

- Vi vil ikke ha ferdig noe substitutt for NEL i februar, men da vil vi være godt i gang. Vi vil ikke miste de norske retningslinjene. De ligger hos oss i ulike databaser. Ved å samordne alle databasene, skal vi få en løsning som er bedre enn NEL.

- Hva vil dere være bedre på?

- Ikke et vondt ord om NEL, men jeg tror vi vil være bedre på innhold, oppdatering, bredde, dokumentasjon og prosedyrer. Vi vil også samrå oss med fagmiljøene for å få råd om hva som må oversettes og tilpasses.

- Men dere kan ikke ha for mange linker til ulike databaser - da vil det ikke kunne gå fort nok?

- Alt man kan integrere i journaler eller kardex er det aller beste for å få den best mulige behandlingen for hver enkelt pasient. Ellers er det to ting som er viktig for helsepersonell: Får jeg svar på spørsmålet mitt og kan jeg stole på det, sier Nylenna.

- Blir dere lagt ned nå, Johannessen?

- Nei, vi går på med krum hals. Vi vil ha daglige oppdateringer som før og må igjen begynne å selge produktet som vi gjorde før avtalen med Helsebiblioteket kom i 2007. Vi har solid økonomi, så vi tåler et magert år, sier NEL-redaktøren.

NEL er mer enn et kunnskapsverktøy. Det er også et praktisk verktøy.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse