fbpx Fedme er ny pandemirisiko Hopp til hovedinnhold

Fedme er ny pandemirisiko

Fedme seiler opp som en ny risikofaktor for alvorlige komplikasjoner og død forbundet med ny influensa A (H1N1). Det viser en rapport fra de fire første månedene med svineinfluensaen i California.

Rapporten står i det siste nummeret i JAMA (Journal of the American Medical Association), fra 4. november. Forsker Janice K. Louie og hennes kolleger i California Department of Public Health har sett nærmere på hva som kjennetegner den nye influensapandemien hos personer som blir lagt inn på sykehus eller dør, sammenlignet med vanlig sesonginfluensa. Totalt var det 1088 personer med H1N1 som ble lagt inn på sykehus eller døde fra 23. april til 11. august. 68 prosent av dem hadde kjente risikofaktorer for sesonginfluensa, men det utpekte seg også andre risikofaktorer som høyt blodtrykk og fedme.

 

Spedbarn og de over 50 mest utsatt

Som kjent er det de yngre som rammes hyppigst av alvorlig H1N1. Medianalderen på alle sykehusinnleggelser eller dødsfall var 27 år, en tredel av alle forekom hos barn og yngre ungdommer. Raten for sykehusinnleggelse eller død var 2,8 per 100 000 tilfeller i gjennomsnitt, og så høy som 11,9 per 100 000 tilfeller hos spedbarn.

- Dette funnet støtter anbefalingene om forebyggende vaksinasjon til nærkontaktene til spedbarn, skriver forfatterne.

Men de eldre er ikke helt utenfor fare, viste tallene fra California. Selv om personer over 50 år fikk influensaen sjeldnere, var de den gruppen med høyest dødelighet når de først fikk sykdommen. Noe av grunnen til det, kan være komorbiditet, siden 80 prosent av denne gruppen hadde hjerte- eller lungesykdom eller andre medisinske tilstander i tillegg.

Totalt døde 11 prosent (118 av 1088), mens for gruppen over 50 år var dødeligheten på 20 prosent.

 

Flere alvorlig syke

Mange pasienter ble alvorlig syke av denne influensaen. Mer enn 30 prosent av de hospitaliserte pasientene krevde intensiv behandling. De fleste voksne og mer enn en tredel av barna krevde respirator.

De fleste hadde akutt respiratorsykdom og to av tre hadde lungebetennelse. Gastrointestinale symptomer som vanligvis ikke forekommer i sesonginfluensa, forekom også hos en del, mer enn en tredel rapporterte kvalme eller oppkast og en av fem hadde diaré.

 

Fedme

En stor del av de voksne tilfellene hadde andre komorbiditeter som ikke er etablerte risikofaktorer for alvorlig influensa, blant annet fedme og høyt blodtrykk. Av de voksne som hadde tilgjengelige data på body mass index (BMI), led over halvparten av fedme og en av fire av svært alvorlig fedme. Til sammenligning lider bare 4,8 prosent av alle amerikanere av alvorlig fedme.

Tidligere har en høy prevalens av fedme vært rapportert i de alvorligste og dødelige tilfellene fra Chile, Manitoba og Mexico. Diabetes og fedme har også vært rapportert å være den hyppigste underliggende årsaken til fatale tilfeller av H1N1-infeksjoner hos personer over 20 år på verdensbasis. Når det nå også rapporteres om fedme fra California, skriver forfatterne i konklusjonen at fedme kan være en nyidentifisert risikofaktor for fatale infeksjoner av H1N1, og trenger videre studier.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse