fbpx Færre brystkreftdødsfall Hopp til hovedinnhold

Færre brystkreftdødsfall

Norsk forskning viser at Mammografiprogrammet har gitt færre brystkreftdødsfall hos kvinner - også blant dem som ikke har deltatt i screeningen.

En forskningsstudie finansiert av Kreftregisteret, viser at Mammografiprogrammet har gitt færre brystkreftdødsfall.  Ikke bare hos kvinner som har fått oppdaget brystkreft gjennom screening, men også hos kvinner med brystkreft som behandles på sykehus med mammografiprogram.


Funn

Studiens funn viser at uscreenede kvinner har redusert dødsrisikoen ved brystkreft med 14 prosent. I de fire første fylkene hvor mammografiprogrammet ble innført i 1995/96, dødsrisikoen redusert med 19 prosent.

- Basert på ni års oppfølging av pasientene, kan vi slå fast at minst 33 prosent av forbedringen i brystkreftoverlevelse etter innføring av Mammografiprogrammet, kan tilskrives bedret behandling, sier Lege Mette Kalager ifølge Kreftregisterets nettside.


Drar nytte av kunnskap

- Kvinnene drar nytte av at disse sykehusene blant annet har tverrfaglige team og tilknyttede brystdiagnostiske sentre, sier lege Mette Kalager ved Kreftregisteret på deres nettsider.

Kalager er en av de norske forskerne bak studien som også er publisert i tidsskriftet Breast Cancer Research.

 

0 Kommentarer

Annonse
Annonse