fbpx Sykepleiere minst fornøyd med arbeidstiden Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere minst fornøyd med arbeidstiden

De fleste kvinner er fornøyd med sin avtalte arbeidstid. Blant dem som ikke er fornøyd er sykepleierne, som ønsker lengre arbeidstid.

Det viser en analyse utført av Marit Rønsen og Ragni Hege Kitterød, presentert i Statistisk sentralbyrås magasin Samfunnsspeilet nr 4-2009.

Blant heltidsansatte var 90 prosent av kvinnene fornøyd med sin avtalte arbeidstid, mens tilsvarende andel var litt under 80 prosent blant dem som jobbet lang deltid (20-36 timer per uke), og rundt 70 prosent blant dem som jobbet kort deltid (1-19 timer per uke).

 

Sykepleiere

Ledere og akademikere er mest fornøyd og sykepleiere minst fornøyd med den timeavtalen de har, men det er relativt små forskjeller mellom heltidsansatte i ulike yrkesgrupper. Rundt 90 prosent i alle yrkesgrupper er fornøyd med å jobbe heltid, mens andelen som ønsker å jobbe mindre, ligger mellom 7 og 9 prosent.

Blant deltidsansatte er kontrastene større. 87 prosent av ledere og akademikere, og 71 prosent av sykepleiere, er tilfreds med å jobbe deltid. Over en firedel av sykepleiere som jobber deltid, kunne tenke seg lengre ukentlig arbeidstid, mens bare 2 prosent ønsker å jobbe mindre.

Over en firedel av sykepleierne kunne tenke seg å jobbe lengre ukentlig arbeidstid.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse