fbpx NSF fikk medhold Hopp til hovedinnhold

NSF fikk medhold

Sykepleievikarer i Orange Helse som skal jobbe i Rogaland, får ikke jobbe 54 timers uke i fire uker etterfulgt av to uker fri. Arbeidsdirektoratet har bestemt at saken må behandles på nytt.

Arbeidstilsynet Vestlandet fattet i desember i fjor et vedtak som gjorde at arbeidsgiver kunne gjennomsnittsberegne arbeidstiden for ansatte i vikarbyrået Orange Helse. Vedtaket gjaldt vikarer som pendlet fra Norge, Sverige og andre europeiske land i forindelse med jobboppdrag for vikarbyrået.


NSF ikke begeistret

I januar i år klaget NSF og Fagforbundet på vedtaket. Arbeidstilsynet Vestlandet mente vedtaket var greit, og ville ikke omgjøre det.

- Vi tok da saken videre til Arbeidsdirektoratet. De gav oss medhold. Arbeidsdirektoratet gir oss rett i at arbeidstidsgodkjenningingen som Orange Helse fikk, er fattet på feil grunnlag og derfor må oppheves, sier en fornøyd fylkesleder i Rogaland, Nina Horpestad.

Saken blir nå sendt tilbake til Arbeidstilsynet Vestlandet.


Historien bak

Vikarbyrået hadde fått godkjenning av Arbeidstilsynet Vestlandet om at sykepleiere kunne jobbe inntil 54 timer i uken i fire uker i strekk, for så å ta to uker fri.

- Vi reagerte på at vikarbyrået i sin søknad ikke hadde gjort rede for hvordan de hadde tenktå gjennomføre slike turnuser uten å komme i konflikt med Arbeidsmiljøloven, sier Horpestad.


Må følge loven

Ettersom Arbeidsdirektoratet opphever Arbeidstilsynet Vestlandets vedtak, har ikke Orange Helse noen godkjent arbeidstidsavtale.

- Inntil saken er behandlet på nytt, forventer jeg at Orange Helse følger bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven, sier hun.


Følg retningslinjene

- Hva forventer dere at Arbeidstilsynet Vestlandet gjør dersom de skal behandle saken på nytt?  

 - Arbeidstilsynet har retningslinjer de skal følge når de vurderer søknader om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Jeg forventer Arbeidstilsynet følger dem, og sørger for at også sykepleiere i Orange Helse har en helseforsvarlig turnus, sier hun.

I tillegg regner Horpestad med at vikarbyrået sender inn nødvendige opplysninger som trengs for å gjøre et nytt vedtak. 


Saksbehandlingsfeil

Daglig leder i Orange Group as, Nils Paulsen, sier det hele dreier seg om en saksbehandlingsfeil hos Arbeidstilsynet Vestlandet.

- Vi har ikke gjort noe galt eller ulovlig.Vi har snakket med saksbehandlerne i Arbeidsdirektoratet som sier at de omgjorde vedtaket fordi det var en saksbehandlingsfeil. Det tar vi til etterretning. Det er ikke omfanget av arbeidstids ordningen som er grunnen til omgjøringen av vedtaket, men altså funnet saksbehandlingsfeil i forbindelse med søknaden.  Når vi søker på nytt sørger vi for at alle nødvendige opplysninger følger med, sier han.

Paulsen sier videre at Orange helse har fått godkjent slike innarbeidelser i store deler av Norge.

- Det er kun i Rogaland at vi har fått opphevet ordningen. Noe vi ser på som et midlertidig problem som vil ordne seg i neste søkerunde, sier han.


Arbeidsdirektoratet svarer:

- Arbeidstilsynet ønsker å presisere at denne saken ikke er avklart i Direktoratet, men sendt tilbake til Arbeidstilsynet Vestlandet, for fornyet behandling. Dette fordi Direktoratet ikke fant saken tilstrekkelig opplyst til å kunne ta stilling til om den omsøkte arbeidstidsordningen er helsemessig og velferdsmessig forsvarlig for arbeidstakerne, jamfør arbeidsmiljøloven paragraf 10-5, tredje ledd siste punkt, sier Gry Singsaas. Hun er fungerende avdelingsdirektør, avdeling Lov og regelverk ved Direktoratet for arbeidstilsynet.

Hun sier også at det kun er denne aktuelle saken som er påklaget til Direktoratet.

 

 

 0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse