fbpx Frykter at barn lager medisinsk utstyr Hopp til hovedinnhold

Frykter at barn lager medisinsk utstyr

Vet du hvor uniformen din er laget? Eller hvor bandasjer og kirurgiske instrumenter er produsert?

Legeforeningen sendte nylig et brev til Helse- og omsorgsdepartementet hvor de ber regjeringen om å lovfeste etisk handel i innkjøpsordninger for medisinsk utstyr. I dag finnes en veileder som er retningsgivende. Det er for vagt, mener Legeforeningen som gjerne vil ha NSF med seg i saken for å sikre etisk handel.

Les også: Krever bedre kontroll

Forutsetter etikk

Gunn Goksøyr er ledende spesialsykepleier på dagkirurgisk senter ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

I mange år har hun tatt seg av innkjøp av medisinsk utstyr ved avdelingen. I hyllene på kontoret hennes står mange kataloger på rekke og rad. Det er ut ifra disse bøkene hun foretar sine bestillinger.

Les også: Ikke akseptabelt

- Tidligere forhandlet vi selv frem avtaler direkte med leverandørene. I dag er det anbudsrunder med utprøving av utstyr for hele helseregionen. Det blir inngått innkjøpsavtaler med leverandørene sentralt som gjelder i fire år. Når en avtale er inngått, forholder jeg meg lojalt til det. Jeg forutsetter at de som har vurdert utstyret også har tatt hensyn til det etiske aspektet, sier Goksøyr.

Ser bra ut

Hun har selv vært på besøk på flere store tyske fabrikker som produserer medisinsk utstyr. Alt så bra ut der.

Men..., sier hun og tar en liten pause - Også disse fabrikkene har samarbeidspartnere i Østen. Goksøyr understreker at det ikke behøver å bety at noen i produksjonskjeden driver med barnearbeid eller annen utbytting av arbeidstakere.

- Problemet er at det er vanskelig å kontrollere hva som skjer, og ikke minst hos underleverandører i lavkostland, sier hun.

- Ville du blitt overrasket om utstyr som ble brukt ved Ullevål var produsert på uetisk vis?

- Nei.

- Hvordan kan vi få bukt med uetisk produksjon av medisinsk utstyr?

- Bedre kontroll. I anbudsutlysninger må kravene være krystallklare. Vi vil ikke ha produkter på norske sykehus som ikke er produsert på etisk måte. Enten det gjelder dårlige arbeidsforhold, barnearbeid, eller ved utslipp av kjemikalier som forurenser miljøet og gjør lokalbefolkningen syke, sier hun.

Bruk vett

Goksøyr tror helsevesenet speiler samfunnet ellers.

- Det er pengene som rår. Man får stort sett det man betaler for. Hvis en fin kirurgisk saks koster 50 kroner, tenker jeg at noe må være galt. Det er sunn fornuft. Faren er stor for at saksen enten er av dårlig kvalitet, eller at den er produsert av barnearbeidere eller på annet uetisk vis, sier hun.

Goksøyr mener helsevesenet ikke bør få ned sine kostnader på bekostning av fattige land.

- Jeg synes det er forkastelig.

De siste årene er det satt mer fokus på etisk handel og forurensning. Det mener Goksøyr har hjulpet på folks bevissthet.

- I tillegg har anbudene ført til at det er lettere å få innsikt. Jeg tror også at de store seriøse firmaene er redde for å bli tatt dersom deres produksjon skjer ved å utnytte andre. En skandale kan fort koste dem dyrt, sier hun.

Helse Sør-Øst RHF reviderer i disse dager sine etiske retningslinjer for innkjøpsarbeidet i regionen. Bakgrunnen er et styrevedtak på at «alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig».

Fakta om etisk handel og medisinsk utstyr:

I en rapport om etikk har den britiske legeforening satt søkelys på tre områder:

  • Barnearbeid
  • Helse og sikkerhet
  • Arbeidstakers rettigheter

Rapporten er tilgjengelig på http://www.bma.org.uk/  

Veileder fra Barne og likestillingsdepartementet 2009 er laget av Initiativ for etisk handel (IEH) og kan lastes ned her: http://www.etiskhandel.no/

Brevet Legeforeningen sendte til regjeringen finner du på http://www.legeforeningen.no/

 

Det er vanskelig å kontrollere hva som skjer. Ledende spesialsykepleier på dagkirurgisk senter ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse