fbpx – Bør rendyrke sin oppgave Hopp til hovedinnhold

– Bør rendyrke sin oppgave

Frank Aarebrot vil ha grunnutdanning i sykepleie ut av universitetene.

Aarebrot, professor ved Institutt for sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen, mener at det er uklokt å innlemme bachelorutdanninger i universitetene.

I dag er sykepleierutdanninger lagt under Universitetet i Stavanger, Tromsø og Agder.

- Høyskolene bør rendyrke sin oppgave, det samme bør universitetene. Når universitetene tar opp bachelorutdanninger blir det suppe av hele greia, sier han til Sykepleien.

- Hvorfor det?

- Det stilles blant annet forskjellige krav til en høyskolelektor fremfor en universitetsansatt. En høyskolelektor i en profesjonsutdanning skal undervise studenter som utfører ett bestemt arbeid når de er ferdig. En universitetsansatt er ansatt på bakgrunn av sin vitenskapelige produksjon og andre faglige krav. Når du innenfor samme arbeidssted får forskjellige krav til undervisningsstaben, så fører det til uro og konflikter, sier han.

Han mener derfor det er bedre at høyskolene rendyrker sin oppgave og at universitetene gjør det samme.

 

Samarbeid

Sykepleiere som skal ta en master eller doktorgrad er imidlertid hjertelig velkommen til universitetene.

- For at sykepleiere og lærere som tar utdanning over bachelorgrad skal få den anerkjennelsen høyere grader gir, bør høyskolenivå og universitetsnivå skilles ad. Sykepleiere som tar master eller doktorgrad vil da få undervisning på samme nivå som alle andre som tar høyere grad, sier han.

 

Får et poeng

- Aarebrot har et poeng når det gjelder arbeidsdeling. Det er fornuftig at universitetene har ansvaret for de lengste utdanningene og forskerutdanningene. Men han glemmer at universitetene i dag har mange bachelorutdanninger. De vil han neppe kaste ut. Det viktigste er at man ender opp med gode fagfolk. Jeg er imidlertid enig i at og høyskolene heller må være gode høyskoler enn kopiuniversitet, sier Unio-leder Anders Folkestad.

 

Føler seg truet?

- Jeg opplever at Aarebrot uttalelse er både foreldet og forstenet i denne saken. Han er jo som vanlig skarp i sine uttalelser, men her burde han ta en i titt i universitet- og høyskoleloven. Utdannings- og institusjonstyper i høyere utdanning er likestilte, sier nestleder i NSF, Unni Hembre.

Hembre mener han også bør legge seg på minnet at bachelor-, mastergrads- og PhD- studier finnes både på universiteter og høyskoler i flere fag.

- For eksempel kan sykepleiere gå hele utdanningsløpet fra bachelor til PhD. ved Universitetet i Tromsø. Nå må Aarebrot justere kartet sitt etter terrenget. Eller er det slik at man også innen akademia føler seg truet når kvinnedominerte utdanninger kommer inn på det som har vært menns domene, og at dette er vikarierende argumenter? undrer Hembre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse