fbpx Vil samle kreftpasienters erfaringer Hopp til hovedinnhold

Vil samle kreftpasienters erfaringer

En nasjonal spørreundersøkelse om kreftpasienters erfaringer ved somatiske sykehus i Norge skal gjennomføres i høst.

Målet er å bedre behandling, pleie og organisering ved norske sykehus. Kunnskap om hva pasientene er mer eller mindre fornøyd med, gir sykehusene anledning til å iverksette tiltak for å bedre tilbudet.

Undersøkelsen som har fått navnet «PasOpp», er bestilt av Helse og omsorgsdepartementet, og vil bli gjennomført på Ullevål i perioden 20.september til 10.desember.

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten er ansvarlig for undersøkelsen, som henvender seg til voksne kreftpasienter som i løpet av høsten 2009 har hatt et tilbud ved poliklinikker/dagavdelinger, eller vært innlagt på sykehus. 

Deler av denne pasientgruppen kan forvente å få et spørreskjema i postkassen i nærmeste fremtid. En skriftlig rapport fra Kunnskapssenteret vil senere oppsummere pasientenes svar.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men alle som mottar spørreskjemaet, oppfordres på det sterkeste til å svare.

 «Vi trenger svar fra unge og gamle, kvinner og menn, fornøyde og misfornøyde. Det er summen av alles erfaringer som gir det mest fullstendige bildet», opplyser Kunnskapssenteret på sine hjemmesider.  

Resultatene vil bli publisert på http://www.frittsykehusvalg.no/start/

    

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse