fbpx Pasientombud også for kommunene Hopp til hovedinnhold

Pasientombud også for kommunene

Det er 18 pasientombud i Norge.
Fra 1.september er pasientombudsordningen utvidet til å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester i tillegg til sykehustjenester.

- Utvidelsen gjør det lettere for brukere og pårørende å fremme sine interesser overfor helsesektoren, uansett om det gjelder kommunale tjenester eller sykehus, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding.

 

18 pasientombud

Ordningen med pasientombud har vært lovbestemt siden 1. januar 2001. Ombudene har gitt råd, veiledning og informasjon til pasienter og pårørende som har vært i kontakt med sykehusene. Det er 18 pasientombud i Norge. I fjor fikk ombudene totalt 10 978 henvendelser.

Pasient- og brukerombudet har kontor i landets fylker og gir råd, veiledning og informasjon om rettigheter til pasienter, brukere og pårørende. Ombudet hjelper til med å finne rett instans for å oppklare eller klage på vedtak eller behandling. Den enkelte står fritt til å følge rådene man får av ombudet.

 

Utvidet ordning

Utvidelsen av ordningen fra 1. september innebærer at pasient- og brukerombudet også skal motta henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, tjenester til rusavhengige og psykisk syke, hemmesykepleie og sykehjem. Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, avlastning og støttekontakt. Unntak fra ordningen er økonomisk sosialhjelp og miljørettet helsevern.

I fjor fikk ombudene totalt 10 978 henvendelser.