fbpx Dødsfallene kunne vært forebygget Hopp til hovedinnhold

Dødsfallene kunne vært forebygget

Aids, tuberkulose og selvmord er blant de vanligste dødsårsakene hos unge verden over.

Det viser en fersk studie fra Verdens helseorganisasjon (WHO). Trafikkulykker, vold og komplikasjoner ved graviditet og fødsel, topper også listen over de hyppigste dødsårsakene blant de 2,6 millioner unge mellom 10 og 24 år som dør hvert år.

Dødeligheten i aldersgruppen er høyest i fattige Iand, og da spesielt blant unge kvinner. Mange jenter og unge kvinner i fattige land dør av komplikasjoner som følge av mislykkede aborter og etter kjønnslemlestelse. Ifølge studien utgjør disse tilfellene, sammen med død som følge av komplikasjoner ved graviditet og fødsel, 15 prosent av dødsfallene blant tenåringsjenter og unge kvinner.

For mye uvitenhet

To av fem dødsfall skyldes ulykker eller vold, hvorav unge gutter og menn i delvis fattige regioner som Øst-Europa og Sør-Amerika er mest utsatt. Det er imidlertid trafikken som krever flest unge ofre. Ti prosent av alle dødsfall i aldersgruppen 10 til 24 år skjer på veiene. Fjorten prosent av alle gutter og unge menn i samme aldersgruppe mister livet i trafikken.

Assisterende generaldirektør i WHO, Daisy Mafubelu, mener det må satses på undervisning og forebyggende arbeid blant unge for å få dødstallene ned.

- Tallene viser at det er et stort behov for opplæring og veiledning blant unge. Mer opplæring i trafikksikkerhet og bedre seksualundervisning er blant tiltakene som må på plass, slik at ungdom unngår atferd som kan få dødelige følger, sier hun.

Stor mødredødelighet

En undersøkelse som ble utført av FNs Befolkningsfond (UNFPA), FNs Barnefond (UNICEF), WHO og Verdensbanken i 2007, viste at sannsynligheten for at en 15-årig jente vil dø av en komplikasjon relatert til graviditet eller fødsel i sin livstid, er høyest i Afrika med 1 til 26. I utviklede land er risikoen 1 til 7 300.

Mindre enn 60 prosent av alle kvinner i utviklingsland, og bare 34 prosent i de minst utviklede landene, har tilgang på faglært helsepersonell. Enda færre føder på helseinstitusjon med faglært personale.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse