fbpx Sprøyter til fengselsinnsatte Hopp til hovedinnhold

Sprøyter til fengselsinnsatte

Injiserende rusbrukere i norske fengsler går mot en mindre risikofylt tilværelse. Blir NSF hørt, vil de snart kunne få gratis sterile sprøyter og kanyler.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om utdeling av sterile sprøyter og kanyler til innsatte i norske fengsler som har behov for det. Det kommer fram i NSFs høringssvar til "Rapport om smittevern i fengslene", den 17. august.

 

Omstridt forslag

"Det ligger en faglig og etisk konflikt i mellom smittevern i henhold til helselovgivningen på den ene siden og målsetning om narkotikafrie fengsler på den andre siden" skriver NSF i høringssvaret.

Forbundet peker også på at forslaget er omstridt. Blant annet er det forbudt å oppbevare brukerutstyr under soning. Det er også usikkert hvor vanlig injisering av rusmidler er i norske fengsler. Begrensede funn av brukte sprøyter og lite overdoser kan indikere at dette ikke utgjør noe stort problem i dag.

Likevel støtter NSF rapportens anbefalinger for å sikre at innsatte får tilgang til sterilt brukerutstyr som et skadereduserende tiltak for å hindre spredning av hiv-, hepatitt B- og C-virus, og som et bidrag til rehabilitering. Tyskland, Sveits og Spania har praktisert en slik ordning, og kan vise til at bruk av rusmidler har vært stabilt eller har blitt redusert.

 

Tre års prøveprosjekt

NSF understreker at tiltaket vil kreve kompetanseheving i forhold til overdoseproblematikk og smittevern. NSF er også strengere enn høringsforslaget og foreslår at ordningen får en prøvetid på inntil tre år, ved et begrenset antall soningssteder.

- Det ønsker vi fordi man er usikker på omfanget av sprøytebruk i fengsel. Dessuten er det fornuftig å se i hvilken grad tiltaket blir brukt og sikre en god evaluering, sier Svein Roald Olsen, spesialrådgiver hos NSF.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse