fbpx Jordmødre må reagere raskt Hopp til hovedinnhold
Svineinfluensa:

Jordmødre må reagere raskt

Helsepersonell som følger opp gravide må bli flinkere til å reagere med én gang den gravide får influensa, skriver Lancet på nettsidene sine. De gravide skal ha Tamiflu når de blir syke og Relenza når de er utsatt for smitte.

Gravide er alltid en risikogruppe for komplikasjoner ved influensa, men ved den pågående svineinfluensaen ser de gravide ut til å være særlig utsatt. Nylig publiserte Lancet en artikkel om de amerikanske erfaringene fra de to første månedene av svineinfluensaen. I den første måneden var 34 av 5469 tilfeller hos gravide. De fleste av disse hadde ingen helseproblemer fra før. 11 av de 34 krevde sykehusinnleggelse, det vil si en firedobling i forhold til den generelle populasjonen. Bare halvparten fikk antiviral behandling, men kun åtte (24 prosent) fikk den etter boken - mindre enn 48 timer etter symptomstart.

 

De døde fikk behandling for seint

I løpet av de to første månedene var det seks av 46 dødsfall hos gravide.  Fire av de seks skjedde i tredje trimester, og tre hadde ingen tilleggssykdom. Alle de seks fikk antiviral behandling for seint, seks til 15 dager etter symptomstart.

- Disse tallene maler et bekymringsfullt bilde av klinikernes reaksjonstid. Helsepersonell der ute må innse at influensa hos gravide ikke er trivielt, sier lege Deborah Money i en nyhetssak på Lancets nettsider. Hun er president i the Infectious Diseases Society for Obstetrics and Gynecology i Canada.

 

To midler til hver sitt bruk

De to antivirale midlene som finnes mot influensa er oseltamivir (Tamiflu) og zanamivir (Relenza). Tamiflu er en pille som virker systemisk og Relenza er et inhalasjonspulver som virker lokalt på luftveiene. Ingen av midlene er i utgangspunktet anbefalt til gravide ettersom det mangler dokumentasjon på bruk til gravide. Men europeiske legemiddelmyndigheter (EMEA) har åpnet for bruk av begge midler til gravide ved en influensapandemi, og regner med at risikoen for fosterpåvirkning og fødselskomplikasjon av influensaen er større enn risikoen for at de antivirale midlene skal påvirke fosteret.

- Det har variert litt fra land til land hvilke midler som anbefales ved behandling av gravide med influensa. I Storbritannia anbefales Relenza fordi virkningen er lokal og at dette teoretisk innebærer redusert risiko for fosteret. I USA anbefales Tamiflu nettopp fordi virkningen er systemisk og at man derfor tenker seg bedre effekt hos den gravide, sier overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk.

I Norge er rådet at influensasyke gravide umiddelbart skal få tilbud om behandling av Tamiflu. Gravide som har vært utsatt for smitte fra personer de har nær kontakt med, skal få tilbud om forebyggende behandling med Relenza. Nylig ble det hentet ut 6 000 doser fra berdeskapslageret for å sørge for dette.

 

Ingen forskrivingsrett til jordmødre

- Hvorfor er Relenza det foretrukne middelet til profylaktisk behandling?

- I denne situasjonen legger vi vekt på at Relenza virker lokalt og derfor teoretisk sett kan ha mindre påvirkning av fosteret, sier Hortemo.

Men han legger til at det ikke har vært påvist uheldige påvirkninger av fosteret i de tilfellene der antivirale midler har vært brukt hos gravide, etter at middelet kom på markedet for cirka ti år siden.

- Jordmødre er blant dem som følger opp gravide. Har dere diskutert å gi dem forskrivingsrett til antivirale midler under den pågående svineinfluensaepidemien?

- Foreløpig er ikke dette aktuelt, men myndighetene vurderer fortløpende om ekstraordinære tiltak er nødvendig.

 

Gravide må få vite om risiko

- Ikke alle gravide får beskjed om at de er i risikogruppen for å utvikle komplikasjoner hvis de skulle få influensa. Bør ikke helsepersonellet som utfører svangerskapskontrollene opplyse dem om det?

- Det er alltid en avveining hvor mye man skal informere om uten å skape uro og utrygghet. Men gravide bør få vite at de er i en risikogruppe og raskt må ta kontakt med lege hvis de mistenker influensa.

- Skal forbyggende behandling gis til gravide som har en kollega med svineinfluensa?

- Det blir en skjønnsavveining. Har du så nær kontakt med kollegaen at det ligner et samboerskap, bør det gis forebyggende behandling, sier Hortemo.

 

Kan tas flere ganger

Fra produsenten av Relenza, får vi vite at det ikke er noe i veien for at gravide kan ta Relenza flere ganger dersom de skulle bli utsatt for smitte gjentatte ganger.

- Vanlig anbefalt dose er 10 mg én gang daglig i ti dager, men medisinen har også indikasjon for bruk 28 dager sammenhengende, slik at det ikke er noe grunnlag for å anbefale noe minimums tidsintervall mellom behandlingsperiodene, sier Erik Hjelvin, medisinsk ansvarlig hos GlaxoSmithKline. 

Se nettsidene til Statens legemiddelverk for doseanbefalinger til barn, gravide og ammende her.

 

Har du så nær kontakt med kollegaen at det ligner et samboerskap, bør det gis forebyggende behandling.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse