fbpx Magnet med stor kraft Hopp til hovedinnhold

Kvalitet på sykepleien Magnet med stor kraft

http://www.nmh.org

Ideen bak Magnetsykehus er å satse på sykepleiekompetanse. Det har blitt en bevegelse.

Utvikling av Magnetsykehus startet i 1983 på initiativ fra  American Academy of Nursing. Dette skjedde i en tid med mangel på sykepleiere. Idéen var at hvis sykehuset satset på sykepleiekompetanse, ville kunnskapsmiljøet ved sykehuset virke som en magnet på gode sykepleiere. Man ville styrke rekrutteringen av ny sykepleiere og holde på dem som allerede var ansatt. Fra opprettelsen av de første magnetsykehusene og frem til i dag, har Linda Aiken stått i bresjen for utvikling av kvalitetsindikatorer ved sykehus.

Forskning på sykepleiekvalitet

Etter som magnetsykehusidéen som oppsto i USA har nå spredd seg til flere andre land, har Linda Aiken forsket på hvilke endringer opprettelsen av magnetsykehus har på pasientoverlevelse, pasienttilfredshet, sykepleiertilfredshet og utbrenthet hos sykepleiere. I studiene har hun sammenliknet disse resultatmålene mellom magnetsykehus og andre sykehus. Hun har også studert hvordan resultatmålene endrer seg fra tiden man blir godkjent som magnetsykehus og til to år senere.

 

Bedre sykepleie

Forskningen viser positive resultater ved magnetsykehusene i England, Australia, New Zealand, Russland og Armenia. Innføring av Magnetsykehus medfører forbedring i kvaliteten på sykepleien. Pasienter på magnetsykehusene er også mer fornøyd med behandlingen enn pasienter på vanlige sykehus.

 

Krav til Magnetsykehusene

Magnetsykehusene har 14 kriterier som må være innfridd for å bli akkreditert. Kvalitetsvurderingen omfatter: sykepleieledelsen, organisasjonskulturen, kommunikasjonen mellom sykepleiere og deres ledere, sykepleiernes faktiske kompetanse, sykepleiernes pasientansvar, kvalitet på sykepleien som gis, system for kvalitetssikring og -utvikling, tilgang til eksperter, autonomi, samarbeid med andre deler av helsetjenesten og aktuelle frivillige organisasjoner, pasientundervisningen, anerkjennes fra andre profesjoner, flerfaglig samarbeid, formelt utdanningsnivå. Det tar vanligvis 6 år fra et sykehus bestemmer seg for å bli et Magnetsykehus før det blir akkreditert.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.