fbpx Leger og sykepleiere leder ulikt Hopp til hovedinnhold

Leger og sykepleiere leder ulikt

Monica Skjøld Johansens doktorgrad viser blant annet at sykepleiere oftere enn leger har formell lederutdanning

- Det er mye som tyder på at innføringen av enhetlig ledelse mange steder kun er skinnimplementert, sier Monica Skjøld Johansen

Monica Skjøld Johansens doktorgrad tyder på at overgangen til enhetlig ledelse på sykehusene ikke nødvendigvis betyr at det er blitt slik i praksis. Ifølge henne drives mange avdelinger som før: Legene har det medisinskfaglige ansvaret, mens sykepleierne tar seg av det administrative og det sykepleiefaglige.

- Skal vi betrakte dette som et fargerikt fellesskap eller snarere en pervertering av en offentlig initiert reform? spør hun selv, og svarer bekreftende til det siste.

- Spørsmålet er om det ikke må bli sånn når man forsøker å innføre endringer i profesjonssterke organisasjoner? På mange måter er det forutsigbart med tanke på hva man vet om dette fra andre studier, sier Monica Skjøld Johansen.

- Er det leger, sykepleiere eller andre profesjoner som er årsaken til at enhetlig ledelse ikke er innført alle steder?

- Ja, det vil jeg si. Det er jo nettopp på grunn av deres sterke profesjonstilhørighet og behovet for å markere revir mot andre profesjoner, at enhetlig ledelse ikke er blitt implementert etter intensjonen. Men når det er sagt, så er enhetlig ledelse innført på papiret; det er i dag en leder på hvert nivå, men i praksis leder de fortsatt mange steder i tospann, sier Skjøld Johansen.


Vil ikke tilbake

- Du er selv sykepleier, kunne du tenke deg å gå tilbake til klinikken?

- Nei! Det ville vært rart for meg å gå tilbake nå. Jeg har også et hovedfag i sosiologi pluss en doktorgrad. Jeg vet ikke hvordan jeg skulle fått benyttet den kompetansen som klinisk sykepleier. Men i jobben i Helsedirektoratet får jeg brukt all utdanning og formalkompetanse jeg har. Her er det en fordel å kjenne til klinikken, sier hun.

Hun sier studien viser at det er grenser for hva politikerne kan få til ved å tre reformer ned over sterke profesjoner uten å ha dem med på laget.


Respekt?

- Respekterer leger sykepleiere som ledere?

- Det kommer an på.

- Hva da?

- På hvilken avdeling det er, på hvordan legene på avdelingen er og ikke minst på hvordan sykepleieren utfører lederjobben. Om sykepleiere som leder avdelinger får respekt tror jeg er personavhengig, sier hun.

Skjøld Johansen nevner også en dansk undersøkelse som har vist at leger på kirurgiske avdelinger er mindre opptatt av ledelse enn leger ved medisinske avdelinger.

- Jeg kan ikke si at funnene er direkte overførbare til Norge, men det er ikke utenkelig at en norsk undersøkelse kunne avslørt det samme, sier hun.

- Hvorfor valgte du dette emnet for din doktorgrad?

- Jeg ble tipset om at dette var et område som kunne være interessant å se på, sier hun.

- Fant du noen overraskelser?

- Kanskje ingen store overraskelser, men av de «nyere» funnene jeg har gjort er at sykepleiere leder ut fra fag. Selv om de har formell lederutdanning, bruker de faglige argumenter for å begrunne sine lederavgjørelser, og for å begrunne at de kan være ledere på lik linje med legene, sier hun.


Kliniske leger, administrative sykepleiere

Leger som er ledere jobber 10 timer mer i uken enn sine lederkolleger med sykepleiebakgrunn. Sykepleierlederne bruker i gjennomsnitt 38 timer i uken på administrative oppgaver, mens legene i snitt bruker 27 timer i uken. I tillegg bruker legene 20 timer i uken på klinisk arbeid.

- Er det positivt eller negativt at legene fortsetter med det kliniske arbeidet i tillegg til de administrative oppgavene, mens sykepleierne går over til det rent administrative?

- Leger og sykepleiere har forskjellig syn på ledelse, men begge gruppene er opptatt av at de har faglig bakgrunn fra helsesektoren. Man kan si begge grupper er opptatt av at lederne er «tospråklige», sier hun.

Skjøld Johansen tror man vil få forskjellige svar på dette spørsmålet etter hvem man spør.

- Legene vil nok mene at det er en fordel å jobbe i klinikken ved siden av den administrative lederjobben, sier hun.

Doktorgraden hennes viser at sykepleierne som går inn i lederposisjoner,ønsker å forbli ledere.

- De har bevisst valgt ledelse som en karrierevei. Legene er langt mer vage om sine fremtidsplaner. Flere av dem antyder at de godt kan tenke seg å gå tilbake til klinikken, sier Skjøld Johansen.

Sykepleierne har imidlertid oftere formell lederutdanning enn legene.

Skjøld Johansen fant at over åtte av ti sykepleiere som blir ledere, har lederutdannelse. Mens bare halvparten av legene har formell ledelsesutdanning.

  Fakta:
Monica Skjøld Johansen disputerte ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI 18. mai. Hun er cand.polit. i sosiologi fra Universitetet i Oslo og er utdannet sykepleier fra Ullevål sykepleierhøyskole. Hun jobber som seniorrådgiver i Helsedirektoratet.

Hun har studert ledelsesmodellene på norske sykehus fra 1945 til 2003. Hovedvekten i arbeidet har hun lagt til innføringen av enhetlig ledelse i 2001.

studien viser at det er grenser for hva politikerne kan få til ved å tre reformer ned over sterke profesjoner uten å ha dem med på laget.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.