fbpx Bedre behandling når sykepleierne trives Hopp til hovedinnhold
Arbeidsmiljø

Bedre behandling når sykepleierne trives

Sykepleiere som trives på jobb gjør pasientene mer tilfredse. Færre sykepleiere blir utbrente.

Linda H. Aiken og hennes forskergruppe undersøkte sykepleieres arbeidsmiljø ved intensiv, kirurgiske og medisinske avdelinger på sykehus i Sør Afrika, Midt Østen, Nord Amerika og i elleve EU-land.

-Hva studerte dere?

- Vi studerte om det var sammenheng mellom kompetansen i arbeidsgruppen og den jobben som skulle gjøres. Sykepleierens autonomi og evne til å bruke sine ressurser var også sentralt. Dette hadde igjen sammenheng med avdelingens ledelse. Kvaliteten på samarbeidsforhold mellom sykepleiere og leger inngikk også i kartleggingen.

Arbeidsmiljøet er viktig

- Sykehusene med det beste arbeidsmiljøet hadde færre utbrente sykepleiere, færre hadde planer om å slutte og sykepleierne var mer fornøyde med eget arbeid. Det var også færre pasientklager på disse sykehusene.

Store forskjeller mellom landene

Undersøkelsen viste det var i Japan at mistrivselen blant sykepleierne var størst (60 prosent), mens Tyskland hadde færrest (17 prosent). Utbrenthet fordelte seg tilsvarende med høyest andel i Japan (58 prosent) og lavest i Tyskland (15 prosent).

Utbrente sykepleiere gjør dårligere jobb

Sykepleiere som er utbrente slutter oftere i jobb enn dem som ikke er utbrente. Utbrente sykepleiere er mindre oppmerksomme og gjør dårligere kliniske vurderinger. Hvis en avdeling ønsker å redusere feilfrekvensen er det avgjørende å redusere andelen utbrente sykepleiere. Utbrente sykepleiere medfører også økt risiko for misfornøyde pasienter og for  flere dødsfall som kunne vært forhindret.

Hvorfor er det viktig å studere sykepleiernes trivsel?

På verdensbasis øker sykepleiemangelen. Sykepleiere som forlater yrket og dårlig arbeidsmiljø hvor sykepleiernes kompetanse ikke verdsettes er noen av årsakene.

Nå også i Norge

Et tilsvarende forskningsprosjekt skal starte opp på intensiv, medisinske og kirurgiske avdelinger ved de største norske sykehusene til høsten. Aiken er involvert.

Utbrente sykepleiere medfører økt risiko for misfornøyde pasienter og for flere dødsfall som kunne vært forhindret.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse