fbpx Skal til bunns i drapssakene Hopp til hovedinnhold

Skal til bunns i drapssakene

Regjeringen går inn for at Olsen-utvalget skal få fullt innsyn i drapssakene som er begått av personer med psykisk lidelse. Først må det en lovendring til.

- Målet er ikke å gå på syndebukk-jakt for å se om det er noen vi kunne ha hengt. Vi ønsker å å trekke lærdom av det som har skjedd, sa helseminister Bjarne Håkon Hanssen. 

I formiddag møtte han hele det nyoppnevnte Olsen-utvalget på et åpningsmøte i regjeringskvartalet. To sykepleiere sitter i utvalget, Jon Ragnar Skotte og Bjørn Lydersen har begge lang fartstid som psykiatriske sykepleiere.

Helt, ikke stykkevis og delt
I løpet av et år skal utvalget granske hver drapssak som er begått mellom 1. januar 2004 til 1. mai i år nøye. Ifølge statsråden er det viktig å se på helheten i hver sak over tid. For å få innsyn i taushetsbelagte opplysninger må det lovendringer til. Derfor er forslaget om lov om forklaringsplikt, taushetsplikt mv. for utvalget sendt til Stortinget for behandling, noe som trolig først kan skje om høsten siden en lang sommerferie nærmer seg.

Lynrask høring
Da lovforslaget var ute til høring i slutten av april, reagerte flere av høringsinstansene på den uke korte fristen. Kritikerne mener det ikke har vært mulig å foreta en forsvarlig vurdering av lovforslaget på så kort tid.

Regjeringens svar til dette er at saken er spesiell og rettferdiggjør en svært rask lovprosess. Utvalget ble utnevnt 21. april. 

Lærenem?
Utvalgets granskning kan gi svar på hvordan organiseringen av psykiatrien virker inn på behandlingstilbudet og resultatene. Bruken av tvang og eventuelle mønstre er tema som skal belyses. Svarene kan avdekke om helsevesenet er en lærende organisasjon.

- Ullevål og Rikshospitalet lærte mye av trikkedrapet i Oslo, men det er ikke sikkert at helsevesenet i Stavanger lærte like mye, sa statsråden til Sykepleien.

Kan bli stresset
Leger, sykepleiere og forskere har påpekt faren ved at økt offentlig fokus på drap begått av psykiatriske pasienter kan virke stigmatiserende og belastende for den store befolkningsgruppen med psykiske lidelser.  

- De som har størst grunn til å være stresset, er Helsedepartementet. I den grad vi ikke har greid å trekke lærdom av det som har skjedd vil flasketuten peke mot oss, sa Bjarne Håkon Hanssen.

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse