fbpx NSF merker ikke noe Hopp til hovedinnhold

NSF merker ikke noe

- Vi hører at regjeringen har sagt at det har kommet 10 000 flere årsverk, men vi har ikke sett noe til dem.

Les hele tema

- Vi reagerer på at medlemmene våre ikke har rapportert at de merker disse nye stillingene, eller at vi ser resultater i praksis, sier Lisbeth Normann.

- Har NSF noen mening om kvaliteten på tallene som presenteres?

 - Vi har vært skeptiske til tallene, nettopp fordi ingen kan svare på om de faktisk har fått flere ansatte. På samme måte som for eksempel KS, stiller vi spørsmål om dette er reelle tall, eller om de «skjuler» folk som har vært i permisjon etcertera og ikke nye «ferske» årsverk, sier hun.

- Er NSF enig med helseministeren når han sier at pleie- og omsorgssektoren er styrket?

- Fortsatt mener vi at pleie- og omsorgstjenesten ikke er styrket. Vi får melding om stor svikt i tjenesten, fortsatt for lav bemanning og for få sykepleiere, leger og hjelpepleiere. Tjenesten er underdimensjonert når det gjelder ressurser, både faglig og økonomisk. Vi er bekymret for at det foregår lite fagutvikling, minimalt med helsefaglig forskning og at fagmiljøene er små. Helsetilsynets siste rapportering for et par uker siden bekreftet dette, og tilsynet alarmerte helse- og omsorgsdepartementet om uforsvarlige tjenester. Det er de svake pasientgruppene som rammes, noe som er helt uakseptabelt, sier Normann.

- Ministeren har lovet 12 000 nye årsverk innen 2015. Er de troverdige eller er det valgflesk?

- Hvis det ikke skal bli valgflesk må det nedfelles i rekrutterings- og kompetanseplaner der behovet tallfestes. Det må gjøres på et detaljeringsnivå som gjør det etterprøvbart, sier hun.

Les hele tema

- Tjenesten er underdimensjonert når det gjelder ressurser, både faglig og økonomisk.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse