fbpx UDI: Arbeidsløse kan havne i trøbbel Hopp til hovedinnhold

UDI: Arbeidsløse kan havne i trøbbel

Sykepleiere utenfor EØS-området som får arbeids- og oppholdstillatelse på bakgrunn av yrkesutdannelsen sin, kan få problemer dersom de mister jobben.

- Etter at arbeids- og oppholdstillatelsen går ut, vil de ikke få den fornyet dersom de ikke har ny jobb, sier Kirsti Johnson Ness i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Ikke på dagen

Før UDI tilbakekaller en tillatelse må vedkommende forhåndsvarsles. UDI sender da et brev og ber vedkommende uttale seg før vedtak om tilbakekall av arbeids- og oppholdstillatelsen blir fattet. 

Man kan klage på tilbakekallet og har rett til å oppholde seg i Norge til Utlendingsnemnda har tatt endelig stilling til saken.

- Erfaringsmessig tar saksgangen noe tid. I de fleste tilfeller klarer folk å klart å få et nytt arbeidstilbud, sier hun. 

Vaskejobb ikke lov

- Hva om de begynner å jobbe som vaskehjelp, men har fått arbeids- og oppholdstillatelsen fordi de er sykepleiere?

- Det er ikke lov. De må jobbe i en sykepleierstilling dersom det var utgangspunktet for arbeids- og oppholdstillatelsen, sier Ness.

Etter tre år kan det søkes om permanent tillatelse. Om man får det, er det adgang til å ta andre typer jobber enn det man har autorisasjon for.

 

Arbeidstillatelse

Regler for personer utenfor EØS/EU/EFTA

* Arbeidstillatelse må være gitt før arbeidet påbegynnes

* Visum og jobbsøkervisum er ikke arbeidstillatelse
* Visum gir mulighet til å besøke Norge opp til 90 dager

* Straff og/eller utvisning skjer dersom man tas i å jobbe ulovlig

Vilkår for å få tillatelse

Generelle vilkår for å få arbeidstillatelse:

* Arbeidstilbud

* Heltidsarbeid

* Èn arbeidsgiver

* Norsk tarifflønn

Saksgang

Arbeidsgiver gir arbeidstilbud

*Utenriksstasjoner eller politiet mottar søknad med vedlegg (arbeidsgiver kan søke med fullmakt)

* UDI behandler søknad og fatter vedtak

* Vedtak sendes politiet eller utenriksstasjon 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse