fbpx Én av tre bruker helsefarlig pynt Hopp til hovedinnhold

Én av tre bruker helsefarlig pynt

En av tre helsearbeidere bruker ring på jobb. Og bortimot en av ti pasienter blir smittet med sykehusinfeksjoner. Sammenhengen er klar, mener sykepleieforsker.

Tross nasjonale retningslinjer er det mange helsearbeidere som bærer smykker på jobb. Sykepleier Mette Fagernes har siden 2004 forsket på forholdet mellom ringer og overføring av bakterier. Gjennom forskningen har det kommet frem at en tredjedel av alle helsearbeidere bruker ring på jobb. Sett i sammenheng med at 5-10 prosent av alle som er innlagt på sykehus blir utsatt for en sykehusinfeksjon, ønsket hun å få dokumentert faren ved å bruke ringer.

Fagernes har siden hun startet arbeidet tatt bakterieprøver av over 1000 hender. Først undersøkte hun sammenhengen mellom bakterier og ulike typer ringer. Hun fant da at ikke-glatte ringer samler mer bakterier enn glatte ringer. Men også glatte ringer var betydelige bakteriesamlere. En sammenlikning mellom helsepersonell som bruker en glatt ring og dem som ikke gjør det, viste at bakterieinnholdet på hendene til helsepersonell med en glatt ring var høyere.


Bakteriefabrikk
Fagernes, som er sykepleier og doktorgradsstipendiat ved Sykehuset i Vestfold, påpeker at årsaksforholdene til infeksjonssmitte er utrolig komplekse. Hun er likevel ikke i tvil om at håndsmykker bør unngås.

- Jeg har funnet ut at også glatte ringer skjuler en rekke bakterier, noe mange ikke er klar over. Vi har også fått påvist at ringer øker forekomsten av sykdomsfremkallende bakterier på hendene. Det er derfor sannsynlig at helsearbeiderne som bruker ringer utsetter pasientene for en økt infeksjonsrisiko, sier hun.


Gifteringen sitter lengst
Den største utfordringen er mange steder å få folk til å ta av gifteringen. Leder for NSFs faggruppe for hygienesykepleiere, Anne Dalheim, tror det er fordi gifteringen er en viktig del av personenes identitet.

- Dessverre ser vi at det er et stort sprik mellom de nasjonale retningslinjer og smittevernsrutiner og praksis. Jeg tror vi må ha kontinuerlig fokus på faren ved smykker, likt med fokuset på håndvask. I tillegg må kunnskapen om faren ved smykker bli bedre.

Dalheim, som til daglig jobber som leder for Senter mot smittevern ved Haukeland universitetssykehus, tror det er mange ansatte som ikke er klar over bakteriefloraen som kan samle seg i og under smykker.

- Under en ring samles både mikroorganismer, svette og såperester. Når man vasker hendene blir det varmt og fuktig under ringen. Dette er ideelle vekstvilkår for bakterier, understreker hun.


Gjelder alle
Selv om Fagernes har utført sine undersøkelser på sykehus, mener hygienesykepleier Dalheim at dette også er aktuelt for helsepersonell som arbeider i kommunehelsetjenesten.

- Sykehjemmene får stadig flere tungt pleietrengende pasienter fordi pasienter skrives ut fra sykehusene tidligere. Men også hjemmesykepleien har mange avanserte oppgaver og har mye å tjene på å ta håndhygiene på alvor, tror Dalheim.

Hun etterlyser at de største og mektigste faggruppene blir mer oppmerksomme på risikoen de påfører pasientene når de bruker smykker.

- Det er så enkelt å gjøre noemed dette problemet. Leger og sykepleiere er store synlige grupper og bør gå foran som et godt eksempel, understreker hun.


Nye rutiner
Folkehelseinstituttet har nylig lansert nye smittevernsrutiner. I «Basale smittevernsrutiner i helsetjenesten » er første punkt korrekt håndhygiene.

- Det er ikke mulig å utføre korrekt håndhygiene dersom man har håndsmykker, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet, Nina Kristine Sorknes. Rutinene gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av diagnose. Hensikten er å beskytte helsepersonellet mot smitte, og å forebygge smitte til og mellom pasientene.

- Høyskolene setter standarden i form av undervisning om håndhygiene og hvordan dette skal håndheves. Så er det lederne i helseinstitusjonene som har ansvaret for å følge dette opp. Dessverre ser vi at dette ikke gjøres, forteller hun.

Etter den landsomfattende kampanjen «Ren omsorg», er det flere som er blitt oppmerksom på håndhygiene og smykkebruk. Hygienesykepleier Dalheim forteller at det særlig er enheter som har hatt problemer med infeksjoner som MRSA som har tatt problematikken på alvor.


Smykkefritt sykehjem
På Åsnes sykehjem i Hedmark er smykker bannlyst. Etter den landsomfattende kampanjen for håndhygiene «Ren omsorg» for fire år siden, tok de opp kampen mot de små inntrengerne og er nå et «smykkefritt sykehjem».

- Her på Åsnes sykehjem er alle synlige smykker totalt forbudt, sier avdelingssykepleier Inger Lise Sæther.

I samarbeid med en hygienesykepleier fra sykehuset på Elverum har sykehjemmet jobbet systematisk med å bedre rutinene. En egen hygienegruppe har ansvaret for å utarbeide metodeplaner. Forbudet mot smykker er nå kommet inn i ansettelsesreglementet

- Til tross for noe skepsis i starten, opplever vi nå stor aksept for de nye rutinene. Det er kun blitt gitt en muntlig advarsel for brudd på smykkeforbudet. Nå er det ingen som bruker smykker her på sykehjemmet lenger, forteller avdelingssykepleier Sæther som oppfordrer andre til å overta stafettpinnen.

Også på Åsnes var det gifteringen som ble vanskeligst å kvitte seg med i arbeidstiden.

Også glatte ringer skjuler en rekke bakterier.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse