fbpx - Sterk svekkelse for arbeidsskadde Hopp til hovedinnhold

Yrkesskade: - Sterk svekkelse for arbeidsskadde

Statsråd Dag Terje Andersen vil legge fram forslag til ny arbeidsskadeordning i løpet av året. Foto: AID
Regjeringens forslag til ny arbeidsskadeordning kan bety en alvorlig svekkelse av arbeidstakernes rettigheter ved yrkesskade- og sykdom.

Det frykter Norsk Sykepleierforbund (NSF) og en rekke andre fagorganisasjoner kan bli resultatet hvis regjeringens forslag til ny yrkesskadeordning blir vedtatt, slik forslaget foreligger.

Stor skepsis
- Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag innebærer at skadelidte selv må sannsynliggjøre at påvirkningen vedkommende har vært utsatt for, har hatt "evne til å forårsake sykdom", påpeker forbundsleder Lisbeth Normann i NSF.
I gjeldende regelverk er det nok at arbeidstaker kan sannsynliggjøre at hun eller han har vært utsatt for en slik påvirkning. Så er det forsikringsselskapet til arbeidsgiver som må bevise at denne påvirkningen ikke har vært sterk nok til å forårsake sykdom for å bli fritatt for erstatning.

Skuffet NSF
NSF er skuffet over at fysiske og psykiske belastningslidelser ikke gir rett til yrkesskadeerstatning i det nye lovforslaget.

- Departementet har ikke fanget opp endringene i arbeidslivet de siste 50 åra. Det ser helt bort fra at andelen yrkesaktive kvinner har steget, og at mye av det tunge arbeidet i dag forekommer i kvinnedominerte yrker i helse og omsorg, sier Lisbeth Normann.Hun etterlyser et mer kjønnsnøytralt regelverk.

- Det er et stort likestillingsproblem at belastningslidelser fortsatt ikke skal omfattes av listen. De fem-seks belastningslidelsene som er foreslått tatt inn i yrkessykdomslisten er lidelser som typisk rammer menn, påpeker NSF i sitt høringssvar.

Forbundet deler ikke bekymringen for en "epidemi" av søknader dersom man åpner for at belastningsledelser kan gi erstatning.

Tungt løft
Sykepleiere og annet helsepersonell må få godkjent skader de blir påført i forbindelse med tunge løft, mener NSF. Mange pleiere blir i dag skadet i forsøk på å unngå at pasienten blir skadet. Ved tunge løft av gjenstander kan man i verste fall slippe taket dersom løftet blir for tungt.

- Departementets forslag om å gi rett til erstatning for akutte skader ved løft av personer, ser NSF som et skritt i riktig retning.

Psykiske belastninger
I dag dekker regelverket post traumatisk stressyndrom og psykoser som arbeidstaker får som følge av arbeidsulykke eller fysisk skade. Andre diagnoser som psykose og depresjon er ikke omfatet av listen.
NSF finner det urimelig at disse to diagnosene og andre psykiske belastningslidelser, som kommer etter gjentatte påkjenninger over tid, ikke er tatt med.

- Selv om hver enkelt hendelse ikke er strekkelig for å få psykisk skade vil summen av gjentatte påkjenninger, kunne forårsake psykiske problemer, mener Lisbeth Normann.

Fakta om yrkesskadeerstatning

*Arbeidsgiver plikter å tegne yrkesskadeforsikring for alle sine ansatte. Denne skal dekke yrkesskade og yrkessykdom.

*Får du godkjent yrkesskade, mottar du en årlig ytelse fra folketrygden.

*Hva som regnes som yrkesskade, har vært relativt uendret siden 1935.

*I juni 2008 overleverte Yrkessykdomsutvalget et forslag til utvidelse av hva som regnes som yrkesskade. Belastningsskader foreslås delvis inkludert, men rygg- og nakkeskader holdes fortsatt utenfor.

*Forslaget har vært ute på høring, og et nytt lovforslag om yrkesskade vil bli lagt fram av regjeringen i løpet av 2009.

 Les mer om dine rettigheter i NSFs brosjyre Skadet på jobb? Syk på jobb?

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.