fbpx Positive til bruk av tvang Hopp til hovedinnhold

Positive til bruk av tvang

Det er stor oppslutning i befolkningen om å benytte tvang i psykisk helsevern som behandling under spesielle situasjoner.

Det viser en landsomfattende spørreundersøkelse som Respons Analyse har gjort på vegne av Norsk psykiatrisk forening, Psykologforeningen og Sykepleierforbundet.

Ni av ti mener utredning og behandling mot pasientens egen vilje kan være nødvendig når pasienten er en fare for seg selv eller andre.

Aktuelle situasjoner

De spurte er helt eller delvis enig i at tvang er nødvendig dersom:

• et familiemedlem gir uttrykk for å ville ta sitt eget liv og en selv ikke klarte å håndtere situasjonen (93 prosent),

• et familiemedlem utvikler en psykose, og motsetter seg undersøkelse eller behandling (90 prosent),

• når unge mennesker som ruser seg, utvikler alvorlige psykoser (88 prosent),

• dersom en selv, på grunn av psykisk lidelse, ikke evnet å ta ansvar for seg selv (96 prosent).

Folk bryr seg

Leder i NSF landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, Unn Hammervold, mener undersøkelsen viser at folk bryr seg og har et sterkt ønske om å få hjelp, enten det gjelder dem selv eller deres pårørende.

- Jeg er imidlertid ikke så siker på at den store andelen som er enig i dagens tvangsbruk, har tilstrekkelig kunnskap om at det å ha en alvorlig psykisk lidelse ikke nødvendigvis innebærer at vedkommende må legges inn og behandles under tvang.

Ønsker styrket tilbud

Åtte av ti er helt eller delvis enige i påstanden «det ville vært mindre tvang i psykisk helsevern dersom det var enklere å få hjelp».

- Dette tyder på at folk ønsker en enda større satsing på et psykisk helsevern med lavterskeltilbud som det er lett å oppsøke i nærmiljøet, noe som er i tråd med myndighetenes strategi, sier Unn Hammervold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse