fbpx Mest uttelling for ubekvemt arbeid Hopp til hovedinnhold
Arbeidstid

Mest uttelling for ubekvemt arbeid

Jo flere ubekvemme vakter, dess mer reduksjon i arbeidstiden. Dette er hovedessensen i skift/turnusutvalgets nye modell. 

I dag er det lett å få redusert arbeidstiden fra 37,5 til 35,5 timer i uken. Sykepleiere som jobber én time og 39 minutter etter klokken 20 i uken, får 35,5 timers arbeidsuke. Reglene for å få ytterligere redusert arbeidstid til 33,6 timer i uken, er strenge. Da må man i løpet av et år jobbe 526 nattetimer og 226 helgetimer i året. Det er det få sykepleiere som gjør. - Modellen vår er mer rettferdig. Den gjør at sykepleiere vil får kortere arbeidsuke jo mer ubekvemt de jobber uten å oppfylle dagens krav. Det fører til at de som jobber mye ubekvemt, får mer reduksjon i arbeidstiden enn de som jobber mindre ubekvemt. Modellen favoriserer ingen yrker eller næringer og er kjønnsnøytral, sier utvalgsleder, Steinar Holden.

Helgevakter

Holden forstår at NSF ikke ønsker at sykepleierne skal jobbe hyppigere helgevakter, men mener det må til dersom man skal klare å få bukt med uønsket deltid.
- Er du enig i at denne modellen er lik den som eksisterer i staten, bare dårligere?
- Den er nokså lik statens modell. De som mener vår modell er dårligere, sikter nok til at vi har satt nattarbeid fra klokken 21, mens staten begynner klokken 20. Vi har valgt å begynne å telle nattetimer klokken 21 fordi det følger lovverkets definisjon, og fordi timen mellom klokken 20 og 21 ikke kan regnes som natt på linje med timene midt på natten, sier han.

Hviletid

Steinar Holden mener det vil værevanskelig å gi kompensasjon for kort hviletid. - Utvalget har drøftet dette, og mener det er mulig å unngå kort hviletid ved å lage turnusplanene på en annen måte. Vår erfaring er at kort hviletid ofte skyldes ansattes ønske om lengre friperioder. For utvalget vil det uansett være vanskelig å finne en rimelig kompensasjon for kort hviletid, sier Holden.

Må jobbe tredelt turnus

Sykepleiere som jobber faste nattevakter eller kveldsvakter, vil ikke få redusert arbeidstiden. Man er nødt å jobbe tredelt turnus. Deltidsansatte får reduksjon på lik linje med heltidsansatte dersom de jobbertredelt turnus. 

- Skift og turnus likestilles ikke 

Spekter er fornøyd med at Holden-utvalget ikke likestiller skift og turnus.  Viseadministrerende direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, Anne-Kari Bratten, sier på Spekters hjemmesider at hun er fornøyd med Holden-utvalget. Huntrekker spesielt fram to forhold: - Det ene er at utvalget konkluderer med at såkalt ufrivillig deltid ikke kan løses uten å involvere utfordringer knyttet til behovet for helgearbeid. Det andre er at utvalget er enig med Spekter i at skift- og turnusarbeid er ulike arbeidstidsordninger, og ikke har noe med kjønnsdiskriminering å gjøre.

Utfordringer ifølge Spekter

Men alt er ikke rosenrødt i Spekters øyne heller. Bratten er kritisk til at en arbeidstidsreduksjon vil føre til behov for økt bemanning. Spekter peker også på at utvalget tar utgangspunkt i dagens hovedtariffavtale i staten. - Men den avtalen omfatter relativt få med skift-/turnusarbeid. Flere av virksomhetene i Spekter har allerede gått bort fra slike avtaler, eller ønsker seg bort fra dem. Deres erfaring er at denne beregningsmodellen er svært krevende å administrere og i praksis fører den til en større arbeidstidsreduksjon enn utvalget har lagt til grunn, sier Bratten.Vi har valgt å begynne å telle nattetimer klokken 21

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse