fbpx I fare for å bli stigmatisert Hopp til hovedinnhold

I fare for å bli stigmatisert

Om lag 50 000 mennesker lider av alvorlige psykiske lidelser i Norge. Svært få av dem er farlige. - Mediestormen kan skape et feil inntrykk, sier eksperter.
Den massive mediedekningen etter trippeldrapet i Troms kan føre til et skjevt bilde av folk med psykiske lidelser, mener spesialrådgiver Svein Roald Olsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Samtlige mediekanaler dekket den oppsiktsvekkende saken i går. Flere aktører, blant annet politimester Truls Fyn i Tromsø, satte fokus på bruken av tvang.

Få farlige
Ifølge psykisk helsevernlov skal tvang brukes når pasienten utgjør en underliggende og alvorlig fare for eget eller andre liv eller helse. Men svært få pasienter er det over tid.

Av de 8000 - 10000 menneskene som blir tvangsinnlagt årlig, regnes få som farlige. Ifølge Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri finnes det om lag 50 000 psykisk syke mennesker i Norge.

- God psykisk helsehjelp betyr ikke nødvendigvis tvang, sa Unn Hammervold, leder for NSFs landsgruppe av psykiatriske sykepleiere til NTB.

Pasientrettet behandling
Olsen er enig i dette, og mener tyngden bør ligge på forebygging og behandling der pasienten bor.

- En god psykisk helsetjeneste i hjemkommunen, med tilgjengelige sengeposter som kan tas i bruk når pasienten har behov for det. Fleksibilitet og frivillighet. Det tror jeg er en god vei å gå. Kommunehelsetjenesten må samhandle med spesialisthelsetjenesten, sier han.

Helsesøstrene viktig
Brukergruppene er en viktig brikke i tilretteleggingen av tilbudet og bør inn i større grad, mener Olsen. Forebygging er et viktig nøkkelord.

- Forebygging i form av en godt utbygget skolehelsetjeneste bør prioriteres i større grad. Her har helsesøstrene en viktig rolle, sier Svein Roald Olsen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse