fbpx – Gi dem en seng Hopp til hovedinnhold

– Gi dem en seng

Helseministeren har overlatt bestemmelsen om heroinassistert behandling til et utvalg. Der sitter sykepleier Marit Myklebust. Hun tror heroindiskusjonen blir liten i forhold til alt det andre de skal gjøre.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen nedsatte 6. mars et utvalg som skal utrede tiltak for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige, under ledelse av Thorvald Stoltenberg. Den 28. februar 2010 skal utvalget levere en rapport med forslag til tiltak. 

Der skal det også tas stilling til heroinassistert behandling. 

– Jo mer jeg har jobba med dette, jo mer positiv er jeg blitt. Men en ting er å føle at man har rett, noe helt annet er å få rett, sa helseministeren på pressekonferansen da han la fram planene om utvalget. 

Hanssen innrømmer at det er et omstridt tiltak, både i befolkningen, regjeringen, partiet og ikke minst i fagmiljøet. Derfor anser han det som uklokt å forsere dette og synes tanken må få modnes før bestemmelsen tas. Utvalget vil indirekte få myndighet til å ta den, ved at deres anbefaling vil bli lyttet til. 

– Jeg har ikke spurt noen av medlemmene om hva de mener om heroinassistert behandling, forsikret ministeren. 

Åpen til heroin  
– Jeg stiller meg åpen til spørsmålet, men dette blir den lille diskusjonen oppi det hele. Det viktigste blir å skaffe de mest slitne rusmiddelavhengige et sted å bo. Gi dem en seng og litt verdighet. Det å sove ute er skrekkelig destruktivt, sier Marit Myklebust. 

Hun er den eneste med helsefaglig bakgrunn i det nye utvalget. Hun har jobbet som sykepleier i 25 år og har i fem år ledet gatehospitalet i regi av Frelsesarmeen. Hun har også en 20 års politisk karriere bak seg og har blant annet vært ordfører for Ap i Eigersund. I tillegg sitter hun i samhandlingsprosjektet til Hanssen. 

I rusutvalget sitter foruten Myklebust tre politikere, to jurister, en biskop, en Fafo-forsker og en pensjonist (Stoltenberg). 

– Hva tenker du om at du er den eneste med helsefaglig bakgrunn i utvalget? 

– Tror det er greit. Vi skal gripe fatt i temaet på en mer dyptgripende måte, og kommer uansett til å samarbeide bredt med fagmiljøene. 

Hanssen understreker at utvalget også skal jobbe med andre spørsmål. 

– Det er store hull mellom ulike ledd i behandlingskjeden. Mange mener det må mer tvang til, og spørsmål rundt legemiddelassistert behandling må også utredes, sa han på pressekonferansen. 

Strakstiltak
– Noen vil kanskje hevde at når fanden vil at noe ikke skal skje, setter han ned et utvalg, men slik er det ikke her. Disse folka er på gata nå, og de trenger hjelp nå, sa helseministeren. 

I ermet hadde han flere kort å spille ut for å hjelpe de mest slitne og sykeste rusmiddelavhengige. I planen inngår strakstiltak i Oslo og muligens andre byer, under ledelse av Kirkens bymisjon. Hanssen har bevisst valgt ikke å overlate regien til kommune eller stat. 

– Frivillige organisasjoner kan snu seg mye fortere, og Kirkens bymisjon er den som kan mest på området, hevdet han. 

Organisasjonen skal styrke innsatsen for denne gruppa med 60 millioner kroner fordelt på to år. Allerede i denne måneden vil et døgnåpent helse- og velferdstilbud komme i gang, kalt "Prosjekt 24:7", for å understreke tilgjengelighet døgnet rundt. Dette kommer i tillegg til de 50 millionene som er øremerket Rusakutten i Oslo. Den blir todelt - én del blir integrert i den kommunale legevakten og én blir et eget akuttmottak ved Oslo universitetssykehus - Aker, med 12 senger.

 

Medlemmer i utvalget:
- Thorvald Stoltenberg (leder)
- Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
- Biskop emeritus Sigurd Osberg
- Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
- Stortingsrepresentant Carl I. Hagen
- Stortingsrepresentant Åslaug Haga
- Byrådsleder Erling Lae
- Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
- Visepolitimester Roger Andresen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse