fbpx En halvtime kortere arbeidstid Hopp til hovedinnhold

En halvtime kortere arbeidstid

I går la regjeringen fram sitt forslag om å likestille skift og turnus.
- Bra, sier NSF-leder Lisbeth Normann. Men hun skal fortsette å kjempe for nattarbeiderne, som ikke er inkludert i forslaget.


- Dette er et langt skritt i riktig retning for likestillingen, sier Lisbeth Normann leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) til Sykepleien.

Men NSF er ikke helt i mål: Det er fortsatt en kamp å kjempe for sykepleiere som er i fast nattarbeid. De er ikke omfattet av regjeringens forslag , som betyr en endring i arbeidsmiljøloven.

Langvarig kampsak
Likestilling av skift- og turnusarbed har vært en kampsak for NSF i 15 år. Mange politikere har i årenes løpt snakket pent om saken, men vedtakene har manglet.
25. mars meddelte altså regjeringen at den ønsker å redusere arbeidstiden for ansatte som jobber tredelt skift og turnus.
Ifølge Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) vil over 30 000 arbeidstakere få redusert arbeidstiden. De fleste av disse jobber på sykehusene.

Først i Holden-utvalget
Skift/turnusutvalget, som ble ledet av Steinar Holden, la fram sin utredning 3. oktober 2008. Den har siden vært på høring.

Ifølge forslaget fra AID vil det innføres en gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid for skift- og turnusarbeidere som arbeider minst hver tredje helg.


Jo flere ubekvemme vakter, desto mer blir arbeidstiden redusert.

Til Stortinget
Forslaget om lovendring kommer i en odelstingsproposisjon neste fredag. Så skal saken behandles i Stortinget i løpet av våren. Deretter vil regjeringen fastsette når lovendringen skal tre i kreft. Det kan eksempelvis bli 1.1.2010, men det vil AID ikke bekrefte.

Lovendringen må følges opp i tariffavtaler, for de fleste har i dag tariffavtaler som sikrer arbeidstakerne kortere arbeidstid enn det lover krever. I praksis vil dette kunne bety at sykepleierne først vil kunne nyte godt av kortere arbeidstid et godt stykke ut i 2010. Men dette er fortsatt uklart.

Teller et kvarter mer
For dem som jobber tredelt turnus, vil arbeidstiden reduseres på denne måten: Hver time natt vil telle som en time og et kvarter. En time helg vil telle som en time og ti minutter.

Ifølge AID vil helsearbeiderne i helseforetakene få redusert arbeidstiden sin i gjennomsnitt med en halv time i uken. Noen vil få den redusert enda mer. Ingen vil komme dårligere ut enn i dag.

Ingen reduksjon for nattevaktene
Regjeringens forslag omfatter ikke dem som bare jobber natt. Argumentet er at det er vekslingen mellom natt- og dagarbeid som er ulempen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Et langt skritt i riktig retning.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse