fbpx - Vi trenger mer tid Hopp til hovedinnhold

- Vi trenger mer tid

Omstillingsprosessen ved sykehuset i Sandnessjøen går for fort. Nå ber NSF-tillitsvalgt Lisbeth Ann Johansen ledelsen om å sakke tempoet.   

Det hele startet i fjor høst. Sykehuset i Sandnessjøen måtte spare seks millioner, og følgelig redusere 17-20 sengeplasser. Den forespeilede økonomiske effekten har imidlertid uteblitt, og et konsulentfirma ble engasjert for å finne mulige løsninger til videre drift.

Nå foreligger en utvidet tiltakspakke, som vil bli behandlet av styret ved Helgelandssykehuset førstkommende mandag. Dette ifølge Helgelands Blad.

Slår sammen sengeposter

Den nye tiltakspakken innebærer sammenslåing av medisinsk og kirurgisk sengepost, som i praksis vil bety en reduksjon av seks sengeposter og til sammen sju stillinger. Ut over det vil det bli etablert akuttmottak, det vil bli samordning av de polikliniske tjenestene, og effektivisering av den dagkirurgiske virksomheten.

Lisbeth Ann Johansen er hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet og styrerepresentant for de ansatte. Hun sier til Sykepleien at dialogen de har hatt med ledelsen frem til nå har vært god, men påpeker at de går for raskt frem. 

Frykter for liten plass

-  Det er vel ingen tvil om at sammenslåing av sengeposter ved små sykehus ligger i fremtiden, men vi må ikke løpe foran toget. Jeg kan ikke se at en konsekvensanalyse og en risikovurdering er lagt frem for styret, og vi vet altså ikke om det vil være nok plass i den nye, felles sengeavdelingen. 

Johansen etterlyser dessuten behandling i sykehusets arbeidsmiljøutvalg, og at det blir lagt frem en drøftingsprotokoll med de ansatte.

Må ivareta ansatte og pasienter

- Det er viktig å ivareta de ansattes interesser i denne prosessen, samtidig som vi tenker langsiktig på hvordan vi skal organisere vårt tilbud til pasientene. Jeg tror vi vil komme godt i havn på sikt, men vi har ennå en lang vei å gå.

Ifølge konsulentfirmaets beregninger skal de nye tiltakene gi et kostnadskutt på 6,5 millioner kroner i år, og en helårseffekt på 8,1 millioner. Sykehusets inntektsgrunnlag vil imidlertid bli svekket, så innsparingen er anslått til mellom fem og seks millioner.

  

      

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse