fbpx Vil - og vil ikke - til nytt storsykehus Hopp til hovedinnhold

Vil - og vil ikke - til nytt storsykehus

Rett før jul fikk de ansatte ved Aker, Ullevål og Rikshospitalet velge om de ville jobbe i det nye Oslo universitetssykehuset (OUS). Minst 33 sykepleiere takket nei og fikk tre måneders sluttlønn. Men åtte personer konkurrerer nå om å bli sykehussjef.

Søkerlisten til stillingen som administrerende direktør er klar. Ullevål-direktør Tove Strand (62) er den eldste av søkerne, tett fulgt av direktør Morten Reymert (58) ved Rikshospitalet. Bente Mikkelsen (49), ad.min direktør i Helse Sør-Øst, er yngst. Hun har imidlertid tung erfaring fra den store omstillingsprosessen i fjor, og har vært  en sentral aktør i Hovedstadsprosessen.  

Den kjente Gaza-legen Erik Fosse (58) er blant søkerne. Det er også seniorkonsulent i IPO Leif-Runar Forseth (60) og eks-Dagblad styreleder og konsernsjef Cato Hellesjø (53) . Stillingen vekker også interesse i utlandet: sykehusdirektør Jan Eriksson (50) ved Sahlgrenska universitetssjukhus vil gjerne ha jobben.

Mannen som nå er konstituert administrerende direktør ved OUS, Erik Omland, søker varig stilling i samme jobb.

Nektet overgang
Ikke alle sykepleiere var like ivrige på å flytte arbeidssted. Etter arbeidsmiljøloven var ingen pliktig til å være med over i det nye gigantsykehuset med over 20 000 ansatte. Noen lot være. På Ullevål universitetssykehus valgte om lag 50 arbeidstakere å si nei. Cirka 20 av dem var sykepleiere. På Rikshospitalet valgte 9 ansatte å takke for seg. 3 av dem var sykepleiere. På Aker universitetssykehus valgte om lag 10 NSF-medlemmer å si nei.

– Sykepleierne fikk kort varsel om sammenslåingen, og noen bestemte seg raskt for å slutte, forteller foretakstillitsvalgt Svein Erik Urstrømmen ved tidligere Aker universitetssykehus.
Det nye helseforetaket, døpt Oslo universitetssykehus, ble stiftet i et ekstraordinært styremøte i Helse Sør-Øst 1. desember.
– Det at det gikk så fort var litt av en utfordring. Man kan være glad for at det var så få som ikke ville fortsette. Det kunne ha fått konsekvenser med for liten bemanning i forhold til å ta vare på pasientene inn i det nye året, sier foretakstillitsvalgt Arnhild Hage ved tidligere Ullevål universitetssykehus.

En ny tid
Arbeidet med å sammensmelte tre ulike sykehus til ett, med felles ledelse og administrasjon, er nå helt i startgropen. Driften ved de tre sykehusene fortsetter som før inntil videre, men det kommer snart til å skje markante endringer. Pasientgruppene som skal behandles vil forandre seg. Og det ligger an til sammenslåing av en rekke fagfelt. Fagmiljøer med sterk forankring og lojalitet til sykehuset de nå tilhører, må regne med å måtte flytte til et annet sykehus. 

– Det viktigste nå er å få det nye tillitsvalgtapparatet på plass slik at vi er med i prosessene før beslutningene tas, sier Arnhild Hage.

Likeverdig
For Aker er det ifølge Svein Erik Urstrømmen viktigst å forankre prinsippet om likeverdighet — et prinsipp som også er nedfelt i styringsdokumentene for det nye helseforetaket. 

Aker hadde forberedt seg på å stå utenfor en sykehussammenslåing. Det var mye usikkerhet omkring hele hovedstadsprosessen. Mange ansatte var redde for at sykehusdriften skulle nedlegges. I høst tenkte sykehusledelsen i retning av en løsning som innbar at Aker fortsatte som enkeltstående storbysykehus. Nå blir mye annerledes. 

– Vi har nok kommet senere inn i samarbeidsprosessene enn de andre to sykehusene. For oss blir deltakelse på likeverdige premisser veldig, veldig viktig, påpeker Urstrømmen.

– Må styrkes
Alle de tillitsvalgte som Sykepleien har snakket med, mener at tillitsvalgtapparatet må styrkes fordi veldig få brikker er på plass og mye fremdeles er usikkert. 

– Det er store kulturforskjeller mellom sykehusene som nå skal smelte til ett. Det vil ta lang tid å utjevne dette, påpeker Arnhild Hage. 

Vibeke Kristiansen, foretakstillitsvalgt ved tidligere Rikshospitalet HF ser også for seg en krevende prosess. 

– Det skal lages et vanlig helseforetak som blir en gigant med alle utfordringene det medfører. Vi forventer flere ressurser, noe vi også har signalisert overfor arbeidsgiveren, sier hun. 

Sykepleiere som flytter til nye avdelinger må belage seg på lønnsforskjeller blant kollegene. 

– Frem til nå har de tre sykehusene hatt en ulik profil på b-forhandlingene i tariffoppgjøret. Dermed er det blitt noen lønnsforskjeller. Sykepleiere som flytter på seg beholder lønna de hadde på sin gamle arbeidsplass. På sikt skal vi ha en lik profil, men det vil ikke skje noe før i neste forhandling i 2010, sier Svein Erik Urstrømmen.

- Felles styre en fordel
Hovedstadsprosessen ble kritisert for høyt tempo. Kritikerne fryktet for dårlig informasjonsflyt og lav forankring, slik at mange ansatte kunne havne i en situasjon de slett ikke var forberedt på. 

– Mange hadde nok tenkt det ville bli mer detaljstyring, men sammenslåingen av Ullevål, Aker og Rikshospitalet gir større spillerom for gode samarbeidsprosesser og ordninger. Det er en fordel med et felles styre og administrasjon som nå har myndighet, ansvar og frihet, sier konserntillitsvalgt Morten Falkenberg i Helse Sør-Øst.


Det nye gigantsykehuset

• Aker universitetssykehus er slått sammen med Ullevål universitetssykehus og Rikshospitalet-Radiumhospitalet fra 1. Januar 2009.
• Gigantsykehuset er døpt Oslo universitetssykehus (OUS).
• Det nye sykehuset får én felles direktør og ledelse, samt felles styre.
• Befolkningen i Grorud, Stovner og Alna bydel skal ha Ahus som sitt lokalsykehus.

Det er store kulturforskjeller mellom sykehusene som nå skal smelte til ett.
Arnhild Hage0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse