fbpx Går på nett før legetimen Hopp til hovedinnhold

Går på nett før legetimen

Mange vurderer alvorlighetsgraden av symptomene sine på nett før de velger å oppsøke lege. 

Bruken av Internett til helseformål er raskt økende i Norge. I en undersøkelse utført ved Nasjonalt senter for telemedisin (NST) i Tromsø, kommer det frem at stadig flere tar avgjørelsen om hvorvidt de bør oppsøke lege eller ikke basert på helserelatert informasjon de finner på nettet. 

- Vi ser at mange ofte bruker nettet i forkant og i etterkant av legebesøk, sier Hege K. Andreassen til Sykepleien. 

Andreassen er sosiolog ved NST, og har ledet befolkningsstudien som har sett nærmere på hvordan dette fenomenet har utviklet seg i sju europeiske land, Norge inkludert. 

Tar med utskrifter til legen
- Mange pasienter møter til avtaler hos legen med utskrift av helseinformasjon de har funnet på nett under armen, og det var utgangspunktet for denne studien. Vi ønsket å se nærmere på hva pasienten ønsker, hvilke behov som finnes, og hvilke konsekvenser denne nettbruken fører til, forklarer Andreassen. 

Tendensen er ifølge sosiologen at bruken er størst blant kvinner, unge, og personer med høyere utdanning. Hun understreker at helseinformasjonen disse finner på nett i størst grad brukes som et supplement før konsultasjon med lege eller møte med annet helsepersonell. 

- Denne bruken av Internett kan være spesielt nyttig for grupper som er vanskelige å nå, for eksempel pasienter med tabubelagte lidelser eller unge gutter, understreker Andreassen, som mener at spredning av seriøs helseinformasjon på nettet er positivt, sett i et folkehelseperspektiv. 

Deler erfaringer med andre
I den norske delen av studien ble 1007 nordmenn over 15 år telefonintervjuet. Resultatene viste at 58 prosent hadde brukt Internett i helsesammenheng. Av disse oppga 37 prosent Internett for å være en viktig eller svært viktig kanal for helseinformasjon. 23 prosent mente å ha blitt beroliget av helseinformasjonen de fant på nettet, mens ti prosent hadde opplevd å bli mer bekymret eller engstelig. 

72 prosent av de spurte rangerer imidlertid legen som den viktigste kilden til helseinformasjon i Norge, mens 36 prosent tillegger informasjonen de finner på nett aller størst betydning.

En annen undersøkelse som er utført i samarbeid mellom NST og Technical University of Valencia i Spania, viser at millioner av mennesker verden over legger ut informasjon om egen helse på Internett. Gjennom blogger og videosnutter på YouTube deler brukerne opplysninger blant annet om diagnoser, behandling, og om hvilken lege de bruker. 

Spesielt pasienter med diabetes og multippel sklerose (MS) skal ifølge undersøkelsen være ivrige brukere av nettjenestene. De spurte i undersøkelsen oppgir å ha stor nytte av dette, og de fleste opplever det også støttende å lese andres historier.

Denne bruken av Internett kan være spesielt nyttig for grupper som er vanskelige å nå, for eksempel pasienter med tabubelagte lidelser eller unge gutter.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse