fbpx Frykter for pasientenes sikkerhet Hopp til hovedinnhold

Frykter for pasientenes sikkerhet

Mangelfull styring er avdekket i en fersk tilsynsrapport fra Stavanger Universitetssykehus.

Helsetilsynet i Rogaland har på bakgrunn av flere bekymringsmeldinger fra ansatte gjennomført et uanmeldt tilsyn ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) i januar i år. 

Stor risiko
Bekymringsmeldingene gjaldt økende overbelegg, og økt press på leger og pleiepersonell. Befaringen ble avgrenset til akuttmottak, to medisinske poster og en kirurgisk post som mottar mange uteliggere (pasienter som ligger på poster der de ut fra den medisinske problemstillingen ikke hører til). Helsetilsynet hadde samtaler med fire sykepleiere med avdelingsansvar, to assistentleger og én overlege. 

Inntrykkene og opplysningene fra befaringen er sammenfattet i en rapport, der Helsetilsynet konkluderer med at SUS i dag drives med «stor risiko for at uønskede hendelser kan skje». 

Fylkeslege Pål Iden sier til Sykepleien at Helsetilsynets ankepunkter er summert opp i fire hovedpunkter. 

Har tro på en løsning
- Vår oppgave er å ivareta pasientenes sikkerhet, og vi mener det er veldig alvorlig å drive med så stor grad av risiko som vi ser i dag. Ut over det er det behov for å iverksette tiltak som kvalitetssikrer styringen av viktige prosesser som prioritering av uteliggere og opplæring av personale. I pasientenes sikkerhet inngår også deres krav til integritet, taushetsplikt og grunnleggende pleiemessige behov, som i dag ikke er sikret. 

Iden går ut fra at sykehuset nå vil imøtekomme kravene fra Helsetilsynet, slik at forholdene ved SUS blir forsvarlige. Helsetilsynet i Rogaland har tidligere erfaring for et godt samarbeid med Stavanger Universitetssjukehus.  

Av rapporten fremgår det at ledelsen ved Stavanger Universitetssykehus mener forsvarligheten er ivaretatt. 

Sykepleien har ikke lyktes med å komme i kontakt med ledelsen ved sykehuset.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse