fbpx - Å gi dem det de vil ha er ingen løsning Hopp til hovedinnhold

- Å gi dem det de vil ha er ingen løsning

Helseminister Hanssens utspill om gratis heroin til de tyngste brukerne får ikke gehør hos fagrådet innen rusfeltet. NSF er avventende.

- Vi har ingen tro på at utdeling av heroin er en god løsning for rusmisbrukere. Å gi dem det de vil ha, nemlig gratis heroin, løser svært lite. Et slikt tiltak vil dekke et marginalt behov hos veldig få. Det vil ikke være en god løsning i et samfunnsperspektiv, sier leder for fagrådet innen rusfeltet i Norge, Terje Turøy til Sykepleien.

Investere
Ifølge Turøy ønsket fagrådet å slippe til i en NRK-debatt i går, uten å lykkes. I dag tar rådet bladet fra munnen.

- Løsningen ligger i en bredere oppfølging. Man må hjelpe mennesker i en vanskelig livssituasjon og investere i tiltak rundt grupper.

Når få
Fagrådet representerer omlag 140 rustiltak i Norge.

- Over halvparten av rusmisbrukerne i kommunene mottar ikke noen form for hjelp i dag. Enten ønsker de det ikke, ellers så er kravene til å få behandling, eller oppfølging, så kompliserte at de ikke greier å følge opp. For å nå denne gruppen må kommunene utvikle systemer som gjør dette mulig. Tillit og relasjon er den beste brobygger, og brukeren må bestemme tempoet, sier Turøy.

Bare begynnelsen
Spesialrådgiver Svein Roald i Norsk sykepleierforbund er avventende:

-  Om jeg ble overrasket, både ja og nei. På den ene siden har vi en ny helseminister med betydelige utfordringer. Med mye å sette seg inni, reiser han debatten raskt. Samtidig har tungt rusmiddelavhengige har fått stor oppmerksomhet den siste tiden - og det er vel noe av årsaken, sier Roald.

Debatten må dreie seg om langt mer enn heroinutdeling, mener Roald:

- Det er helt greit at debatten blir reist, men den bør også dreie seg om hvilke andre tiltak denne gruppen skal ha. Bolig, tilpassede behandlingstiltak m.m. Jeg tror ikke heroin alene vil gjøre situasjonen mye bedre, jamfør metadon. Det finnes ingen ”pille” mot ensomhet, den vil i beste fall være et lite suppliment til en bedre tilværelse, sier Svein Roald.

Inviterer til debatt
NSF vil avvente erfaringer som blir gjort i Danmark og inviterere Rådet for sykepleieetikk til en vurdering og andre aktører i fagfeltet til en diskusjon i løpet av året som kommer.

Hva mener du? Si din mening i kommentarfeltet til høyre.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse