fbpx Voksenpsykiatrien en nesten-katastrofe Hopp til hovedinnhold

Voksenpsykiatrien en nesten-katastrofe

- Dersom ikke helsevesenet blir flinkere å rapportere inn status i forhold til oppdragsdokumentet, blir det umulig for politikerne å styre, sier Riksrevisjonens leder, Jørgen Kosmo.

I går la Riksrevisjonen frem sin rapport etter å ha undersøkt spesialisthelsetjenestens tilbud til voksne med psykiske problem. Riksrevisjonen har blant annet gått igjennom over 2 000 pasientjournaler.

Slakt

Rapporten tegner et nokså svart bilde av situasjonen og flere medier betegnet rapporten som en slakt.

- Jeg synes det er trist at det står så dårlig til i voksenpsykiatrien. Det er store summer som bevilges over statsbudsjettet hvert år, så kan man spørre seg hva man får igjen. Det verste er at det går ut over enkeltmennesket, sier Riksrevisjonens leder, Jørgen Kosmo.

Etter at rapporten kom ut i går, har han fått mange tilbakemeldinger.

- Flere har sagt at: Endelig kom det en rapport som sa i fra om hvordan det er ute i virkeligheten, sier Kosmo.

Umulig å styre

Datakvaliteten på hva spesialisthelsetjenesten rapporter inn til departementet er for dårlig.

- Departementet kan be om dokumentasjon i bøtter og spann. Det hjelper lite dersom det ikke rapporteres inn om de riktige tingene. Det vil si; om helseforetakene har oppnåd målene i oppdragsdokumentet. Når helseforetsakene ikke gjør det på en god nok måte, blir det umulig for departement og storting å fatte de riktige beslutningene, sier Kosmo.

Hovedfunn –styring og oppfølging

Datakvaliteten er for dårlig og det mangler data for vesentlige sider ved tjenestene

Det rapporteres i alt for liten grad fra foretakene i forhold til oppdraget

Rapporteringens informasjonsverdi er lav

Hele Riksrevisjonens rapport finner du her

Flat minister

Jørgen Kosmo betegner situasjonen som en nesten-katastrofe.

Helseminister Bjarne Håkon Hanssen, legger seg flat for kritikken. Selv om han i en pressemelding 16. oktober i år slo fast at de fleste målene i opptrappingsplanen var nådd.

Han lover nå flere tiltak for å bedre situasjonen. Blant annet en omfattende kommunehelsereform.

(foto Bjarne Håkon Hanssen: Helsedepartementet)(foto Jørgen Kosmo:Riksrevisjonen)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse