fbpx Varsler ikke om farlige sjåfører Hopp til hovedinnhold

Varsler ikke om farlige sjåfører

Mange trafikkulykker kunne vært unngått hvis helsepersonell hadde meldt fra til politiet om pasienter som ikke burde ha førerkort.

For første gang har Helsetilsynet i et fylke undersøkt hvordan regelverket rundt meldeplikt om førerkortkrav håndteres.

– Resultatet er nedslående, sier konstituert fylkeslege i Vestfold, Grete Bjørang.

Lovverket

Leger og psykologer har ifølge helsepersonellovens paragraf 34, plikt til å melde fra dersom pasienter ikke er helsemessig skikket til å ha førerkort. Sykepleierne er ikke omfattet av denne plikten, men Bjørang oppfordrer likevel sykepleierne til å ta samfunnsansvar og melde fra.

Sykepleierne kan hjelpe legene

– De fleste av oss har barn eller barnebarn og vil at trafikken skal være så trygg som mulig. Vi har alle et ansvar for å melde fra dersom vi vet at det finnes bilister på veiene som ikke burde hatt sertifikat, sier hun.

Bjørang mener det ville vært til stor hjelp for legene om sykepleiere i hjemmesykepleien meldte fra til fastlege, kommunelege eller pårørende.

– Sykepleierne er i tillegg den gruppen som ofte kan si mest om en pasient er skikket til å ha sertifikat. De ser dem i hverdagen. Leger opplever ofte at pasientene aldri er så nybarberte og spreke som når de kommer til legekontoret for å få helseattest for førerkort, sier hun.

Når det gjelder personer som kjører i ruspåvirket tilstand, har alle samfunnsborgere et ansvar for å melde ifra.

Alvorlige avvik

Fylkeslegen er bekymret når hun nå kan dokumentere at mange som ikke fyller kravene til å ha sertifikat, likevel får beholde det. Disse pasientene sliter blant annet med rus- og pillemisbruk, stort forbruk av «trekant»- medikamenter, demens eller alvorlige psykiske lidelser, forteller hun.

Det er en overrepresentasjon av trafikkulykker blant folk som ikke burde hatt sertifikat. Det har Bjørang fått bekreftet av både politiet, Helsedirektoratet og veimyndigheter.

Vanskelig og uklart

– Hvorfor melder ikke legene ifra?

– De synes det er vanskelig å ta fra folk sertifikatet. Mange blir veldig sinna. I tillegg sier legene at de opplever lovverket som uklart og at de har begrensede hjelpemidler til bruk i sin utredning, sier hun.

– Er det først og fremst mennene som blir sinna?

– Av den eldre garde, er det nok slik per i dag. Kvinner er kanskje flinkere til selv å vurdere når de ikke føler seg trygge med å kjøre bil. Men det er ikke sikkert det er slik hos neste generasjon, sier hun.

I undersøkelsen kommer det også fram at selv om helsepersonell vet om pasienters overforbruk av medikamenter, snakker de ikke om hvilke konsekvenser dette bør få for bilkjøringen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse