fbpx Hpv-vaksine gir moralsk hodebry Hopp til hovedinnhold

Hpv-vaksine gir moralsk hodebry

Moralske spørsmål må vurderes når myndighetene skal ta stilling til om hpv-vaksine skal tilbys alle unge jenter. Det er konklusjonen i en ny rapport.

I vår anbefalte Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten at alle norske jenter skal tilbys hpv-vaksinen i 12-års alder. Hensikten er å forebygge livmorhalskreft. 

Men i en rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som kom i dag, pekes det på en rekke moralske utfordringer rundt vaksinen.

13 spørsmål
Metoden som er brukt, er utviklet for å håndtere etiske problemstillinger i vurderinger av tiltak i helsetjenesten. Hensikten er å synliggjøre moralske aspekter, ikke å gi entydige svar. I rapporten er det formulert 13 moralske spørsmål til overveielse. For eksempel hva ulempene, risikoen og skadevirkningene er. Finnes det kulturelle eller sosiale føringer med hensyn på hpv-vaksine? Og om menn har et ansvar. Bør også gutter vaksineres?

Utvikles over tid
Livmorhalskreft er en sykdom som utvikler seg over år. Den skyldes hovedsakelig vedvarende infeksjon med hpv-virus, vanligst er hpv 16 og 18. Hpv smitter seksuelt, og for seksuelt aktive kvinner er hpv-smitte vanlig. Normalt greier kroppen å bekjempe viruset, men hos noen henger viruset i. 

Årlig får rundt 300 norske kvinner påvist livmorhalskreft. Rundt 100 dør. Ved å innføre hpv-vaksinering anslås det 40 færre tilfeller av livmorhalskreft i året og 13 færre dødsfall.

Fortsatt screening
Norge har et stort screeningprogram for å avdekke forstadier til livmorhalskreft. Gjennom å ta prøver fra livmorhalsen, undersøkes mulige celleforandringer. Er de alvorlige, kan en del av tappen på livmorhalsen fjernes kirurgisk. 

Alle norske kvinner mellom 25 og 69 år som har hatt seksuell debut anbefales å ta celleprøver hvert tredje år. Siden 1970 har forekomsten av livmorhalskreft i Norge vært synkende. Man regner med at det skyldes at det er blitt tatt flere celleprøver.

Samtykke
Både i Norge og andre land har det vært sterk debatt rundt vaksinen, som nettopp beskytter mot hpv 16 og 18. Det er pekt på at kunnskapen om virkning og bivirkninger er usikre. Den er også ressurskrevende. 

Rapporten peker også på at vaksinen vil redusere forekomst av celleforandringer, som igjen kan gi mindre kreft. Derfor er den potensielle fremtidige gevinsten betydelig. Men det er usikkert hvilken effekt vaksinen har for overlevelse og livskvalitet. 

Forsker Bjørn Hoffman, som står bak rapporten, sier dette på Kunnskapssenterets nettsider: 

– Dette er viktige spørsmål som må diskuteres og som bør komme fram i den offentlige begrunnelsen for å innføre eller ikke innføre hpv-vaksine.


Kilder:
kunnskapssenteret.no
kreftregisteret.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse