fbpx – Få sykepleiere får redusert arbeidstid Hopp til hovedinnhold

– Få sykepleiere får redusert arbeidstid

Holden-utvalgets modell for å likestille skift og turnus er mer rettferdig enn dagens ordning. Men NSF-leder Lisbeth Normann venter med å sprette champagnen.

Utvalgets forslag gjelder bare for sykepleiere som jobber tredelt turnus. I tillegg åpner utvalget for at sykepleiere må jobbe oftere enn hver tredje helg. 

– Det er ikke Sykepleierforbundet med på. For oss er dette et viktig politisk prinsipp. Man må finne andre løsninger, sier Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). 

Rapporten ble lagt fram 3. oktober. 

Bare en halvtime kortere
Ifølge forhandlingsavdelingen er det for tidlig å si noe om hvor mange sykepleiere som vil bli berørt av lovendringen. 

– Det er imidlertid ikke snakk om de store reduksjonene i arbeidstid. De som omfattes vil sannsynligvis får redusert arbeidsuken med en halv time til én time. Det er få sykepleiere som tilfredsstiller utvalgets krav for å få redusert arbeidstiden fra 35,5 timer til 33,6 timer i uken, sier seniorrådgiver i NSFs forhandlingsavdeling, Kirsten Nesgård. 

Ingen får økt arbeidstid
– Det ligger en garanti i utvalgets forslag om at ingen sykepleiere risikerer å måtte jobbe mer enn de gjør i dag, sier Normann.
Forslaget om redusert arbeidstid vil først og fremst gjelde sykepleiere som jobber på spesialavdelinger i tredelt turnus. Det vil si anestesi-, operasjon- og intensivsykepleiere, jordmødre og sykepleiere på akuttavdelinger. 

Hviletid
Såkalt kort hviletid er vanlig i sykepleiernes turnuser. På dette feltet har NSF ikke fått gehør. Lovens grenser for hviletid mellom to arbeidsøkter er minimum 11 timer. De fleste av turnusene som sykepleierne følger, har hviletid ned til 8 timer. 

– Det er svært belastende for helsen, noe utvalgets forslag ikke tar hensyn til. Så vidt vi kan se, bes ledelsen ved sykehus om å organisere seg bort fra kort hviletid. Det er nok mange som har prøvd på det uten hell, sier Normann. 

Normann mener det er umulig å stå i et slikt yrke med tredelt turnus arbeidslivet igjennom. 

– Har du familie og er eneforsørger kan jeg ikke forstå at det er mulig å få det til. Derfor synes jeg det er nedslående at utvalget ikke ser at liten hviletid er belastende og burde kompenseres, sier Normann. 

Dårlig søvn
– Mens industrien er organisert slik at de jobber én uke kveld, én uke natt og én uke dag, og dermed oppnår tilstrekkelig hviletid mellom arbeidsøktene, skifter vaktene svært ofte i sykepleiernes turnuser. Stadig skiftende døgnrytme og kort hviletid mellom vaktene fungerer på sikt utmattende på lik linje med mye nattarbeid fordi søvnkvaliteten blir dårlig, sier hun.
Ingen penger 

Utvalget regner med at innføringen av den nye modellen vil totalt berøre 51 000 arbeidstakere. De fleste er i helsesektoren, men også transportbransjen blir berørt. En innføring vil gi 435 millioner i økte lønnskostnader og kreve 770 nye årsverk. Lisbeth Normann var spent på om statsbudsjettet bar preg av at modellen skal innføres. Hun ble derfor skuffet over ikke å finne en eneste krone satt av til dette. 

– Kvinner har ventet på at den rødgrønne regjeringen skulle gjennomføre sine løfter og begynne arbeidet med å likestille kvinner og menn i arbeidslivet. Men nok et budsjett er levert, uten noe som helst på likelønn og likestilling av skift og turnus, sier hun.
Lisbeth Normann skal sammen med forhandlingsavdelingen jobbe videre med å få oversikt over hva utvalgets forslag betyr for sykepleierne. Ekspertutvalgets innstilling skal på høring og vil bli fulgt opp av regjeringen våren 2009.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse