fbpx Får kanskje skrive ut til flere Hopp til hovedinnhold

Får kanskje skrive ut til flere

Helsedirektoratet foreslår å utvide forskrivingsretten for jordmødre og helsesøstre. Allmennlegene er skeptiske.

Siden 2002 har jordmødre og helsesøstre hatt mulighet til å skrive ut p-piller. Retten gjelder kun kvinner mellom 16 og 19 år. Den krever at man jobber i kommunal helsestasjon- eller skolehelsetjeneste og har gjennomført et eget kurs.

I 2006 ble retten utvidet til også å gjelde p-sprøyte, p-ring og p-plaster. Nå foreslår Helsedirektoratet å utvide forskrivingsretten til alle kvinner i fruktbar alder og alle typer hormonelle prevensjonsmidler, med unntak av spiral og p-stav.

Forebygger 

– Positivt, sier leder i Jordmorforbundet, Eva Sommerseth.

– Dette er en naturlig del av jordmors funksjon. I dag utdanner vi jordmødre til å ta seg av kvinner i ulike livsfaser. Nå kan vi i tillegg til å snakke om prevensjon, også forskrive den.

Helsedirektoratet begrunner forslaget med at det vil forebygge uønskede svangerskap og få ned aborttallene. Lett tilgjengelig kunnskap og lett tilgang til tjenester og prevensjon er deres oppskrift.

– Men har jordmødrene kapasitet?

– Ja, mener Sommerseth, og viser til at mange jordmødre har reduserte stillingsbrøker, både i kommunen og på sykehus.

– Allmennlegene er overbelastet. En logisk konsekvens av det er å bruke jordmødre til å skrive ut prevensjon.

Skeptiske leger

I fjor gikk fastlege Ole Rikard Haavet ut i Dagens Medisin og mente at jordmødre og helsesøstre mangler kunnskap til å avsløre
kvinner med risiko for blodpropp. Ifølge Haavet er forskrivingsretten for jordmødre og helsesøstre et historisk brudd på prinsippet om krav til faglighet.

– Mangler dere kompetanse?

– Når vi mangler den, sørger vi for å skaffe oss den, svarer Sommerseth.

– For å få forskrivingsretten, må vi gjennom et obligatorisk kurs, påpeker hun.

Sommerseth viser også til Høgskolen i Vestfold, der jordmorstudenter utdannes i Sverige. Der får de den nødvendige kunnskap
og praksis implementert i utdanningen.

En mulighet

Også leder for Landsgruppen av helsesøstre, Astrid Grydeland Ersvik, er positiv. Helsedirektoratet foreslår at forskrivingsretten ikke lenger skal knyttes til arbeidssted, men til profesjon. Kravet er dokumentert kompetanse. Det støtter også Ersvik.

– Men vi er opptatt av kvalitetssikring. Kompetansen må vedlikeholdes, for eksempel gjennom en form for resertifisering, sier hun.
– Har dere kompetanse til å avdekke sykdomsrisiko?

– Ja, jeg mener det. Dette er grundig vurdert av helsemyndighetene. Erfaringen er at helsesøstre og jordmødre gjennomfører veldig grundige konsultasjoner.

– Har dere jobbet for en utviding?

– Ja. Vi har påpekt skjevheter i dagens ordning. Mange helsesøstre kunne tenkt seg muligheten til å skrive ut prevensjon til flere,
i hvert fall til kvinner opp mot 25-30 års alder. Rekvireringsrett gir en mulighet, ikke en plikt, understreker hun.

Ifølge Dagens Medisin ser Helsedirektoratet for seg at helsesøstre og jordmødre kan forskrive prevensjon på de stedene de
jobber i dag. Men utelukker ikke at det kan dukke opp nye arenaer. Allmennlegene skal fremdeles ha en sentral rolle i forhold til
prevensjon. Å la også jordmødre og helsesøstre skrive ut, blir et supplement.

Forsøk med spiral og p-stav

Helsedirektoratet foreslår også forsøksordning med at jordmødre får sette inn spiral og med at jordmødre og helsesøstre får sette inn p-stav. Det finner Eva Sommerseth naturlig.

– Dette angår den delen av kvinnekroppen jordmødre jobber mest med. Å lære teknikken er ikke vanskelig, mener hun.

– Vi jobber mye mer med denne delen av kroppen enn mange allmennleger.

Les mer: Rapporten «Utvidet rett til rekvirering av hormonelle prevensjonsmidler for helsesøstre
og jordmødre» kan lastes ned fra www.shdir.no

Dette er en naturlig del av jordmors funksjon.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.