fbpx Vil styrke barns rettsvern Hopp til hovedinnhold

Vil styrke barns rettsvern

Helsepersonell kan få ansvaret med å ivareta barns interesser når foreldrene ikke er i stand til det. 

Det  fremgår av høringsnotatet "Endringer i helsepersonelloven for å styrke barns rettsstilling" fra Helse- og omsorgsdepartementet. 

Når omsorgsevnen er mangelfull
Lovforslaget går ut på at helsepersonell skal bidra til å ivareta barns behov når foreldre ikke evner, eller har muligheten, til å yte barnet hjelp og nødvendig omsorg. Årsaker til dette kan være psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet, alvorlig somatisk sykdom eller skade,

Målet er å oppdage og ta vare på barna på en systematisk måte, ved å gi familieninformasjon, veiledning og råd. 

Lovendring og ressurser
En slik ordning krever endringer i reglene om helsepersonellets taushetsplikt. Spesialisthelsetjenesten må også stille med helsepersonell med særskilt ansvar for å følge opp barn.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse