fbpx Vil ha ny praksisordning Hopp til hovedinnhold

Vil ha ny praksisordning

De nye studentlederne Tone Moan og Lars Martin Jensvoll vil ha en godkjenningsordning for praksis i utdanningen.

Å forbedre praksisordningen har vært et gjengangertema for studentene i NSF.

– Det er ikke blitt bedre. Det som ikke fungerer er særlig oppfølging og veiledning. Den er tilnærmet ikke-eksisterende, sier Moan.

De viser til at sykepleierne i klinikken ikke har den formelle kompetansen som kreves for å utdanne sykepleiere på bachelornivå. 

– Altfor ofte ser vi at læreren gjør seg opp et bilde av studenten ut fra hva kontaktsykepleieren sier. Studentene ønsker kontinuerlig
vurdering av lærere med høy kompetanse. De ser faktisk strengere på dette enn lærerne.

Moan påpeker at utdanningsinstitusjonene må ta ansvar for at lærerne er til stede og kan utføre jobben sin skikkelig.

– Både for å sikre studentenes læringsutbytte, og for å luke ut dem som ikke er egnet til yrket.

NSF Student ønsker nå å få etablert en godkjenningsordning for praksisdelen. Denne bør administreres av et uavhengig organ, for eksempel Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

– Men hvem som administrerer er ikke så viktig, bare det blir gjort av noen andre enn utdanningene selv, sier Jensvoll.

– Må slippe å tyste

Moan og Jensvoll ble valgt til ledere av NSF Student på årsmøtet i juni. En annen viktig sak de vil jobbe med fremover er skikkethetsvurderingen.

– Vi vil øke kunnskapen om skikkethetsforskriften. I dag blir den ikke brukt, og nesten ingen kjenner til den.

Studenter ser ofte medstudenter som ikke burde få bli sykepleiere.

– For mye blir lagt på studentene. De må tyste på medstudentene. Slik bør det ikke være, sier Jensvoll.

Moan innskyter: – Vi er fornøyde med forskriften. Men utdanningsinstitusjonene må ta mer ansvar for at den brukes
aktivt, og for at de som varsler blir ivaretatt.

Forskriften trådte i kraft i 2006.

Mannlig flertall

Nesten 90 prosent av sykepleierstudentene, cirka 9 500, er medlemmer av NSF Student. De betaler 252 kroner i semesteret og setter aller mest pris på studenthåndboken. Fagdagene, som arrangeres lokalt av studenter ved de største høyskolene,
er også populære.

– Vi ønsker fagdager ved flere skoler. Her er vi avhengig av lokale krefter, men vi kan bistå med gode råd.

For mye blir lagt på studentene. De må tyste på medstudentene.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse