fbpx Ti pasienter smittet med hepatitt C Hopp til hovedinnhold

Ti pasienter smittet med hepatitt C

De ti pasientene som ble smittet av kirurgen på sykehuset i Tromsø, er nå under behandling.

Pasientene får også hjelp til å søke pasientskadeerstatning, forteller Anne Husebekk, professor i immunologi og leder for forsknings- og kvalitetsenheten på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Det var i oktober i fjor det ble kjent at en kirurg hadde smittet to pasienter med hepatitt C. Kirurgen visste ikke selv at han var smittet. Sykehuset tilbakesporet så 400 pasienter som hadde blitt utsatt for smitterisiko. Det er stadfestet at ti av disse er blitt smittet av hepatitt C.

Kirurgen er blitt behandlet og er nå frisk og i arbeid igjen.

– Vi regner også med at pasientene blir friske etter behandling, sier Husebekk.

Skal personalet testes?

Samtidig har Helsedirektoratet satt i gang en arbeidsgruppe som skal vurdere hvordan helsetjenesten skal forholde seg til helsearbeidere som er smitteførende med blodbårne virus, altså både hepatitt B og C og hiv. I dag mangler gode retningslinjer
og rutinene varierer.

– Hovedpoenget er å se på hvordan arbeidsgiver kan ivareta kravet om forsvarlige tjenester overfor pasienten, sier seniorrådgiver Anne Christine Breivik i Helsedirektoratet.

Arbeidsgruppen skal blant annet se på behovet for testing av helsepersonell og vurdere det rettslige grunnlaget. Skal alt helsepersonell – eller bare utsatte grupper – få et tilbud om frivillig testing? Eller bør det være obligatorisk testing av utsatte yrkesgrupper? Gruppen skal også se på retningslinjer for å håndtere smittet personell. Yrkesskadedekning er nok et punkt.
Testing av pasienter blir ikke et tema for arbeidsgruppen, men den skal vurdere behovet for å utrede dette nærmere.

Sykepleieradvokaten er med  

Helsedirektoratet har kartlagt hvilken praksis helseforetakene har på området. Hvilke prosedyrer har de? Hvilke tiltak velger de når noen er smittet? Det er også bedt om statistikk over stikkskader under invasive inngrep. 

– Vi har fått oversikten. Den vil arbeidsgruppen se på, sier Breivik.

I arbeidsgruppen er det representanter fra Kunnskapssenteret, Folkehelseinstituttet, de regionale helseforetakene, Helsedirektoratet, Legeforeningen og Tannlegeforeningen. Advokat Even Kokkvoll i Norsk Sykepleierforbund er også med.

Gruppen skal ha sitt neste møte 21. august og arbeide utover høsten. Den skal så levere rapport til Helsedirektoratet. Om saken skal på høring, er ikke bestemt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse