fbpx Kjelkete start for eResepter Hopp til hovedinnhold

Kjelkete start for eResepter

Pilotprosjektet i Stor-Elvdal har ikke gått helt etter planen.

Pilotprosjektet startet i mai. Men denne uken ble Helsedirektoratet informert om startproblemene som er oppstått i forbindelse med utprøvingen av det nye systemet. Legekontoret på Koppang melder om omfattende tidsbruk på IT-problemer. 

I et telefonmøte sa kommunen at problemene i hovedsak er knyttet opp mot andre funksjonaliteter i den elektroniske pasientjournalen, som samtidig lanseres i en ny versjon. 

Det er også ressurskrevende å tilpasse eRespter til det nye reglementet for blåresepter. Legene definerer nå hele prosjektet som en krevende omstillingsprosess.

Helsedirektoratet og Stor-Elvdal kommune har berammet møte i uke 32 eller 33 for å drøfte erfaringene og veien videre. Partene ønsker også å kalle inn leverandøren av den elektroniske pasientjournalen og apoteket på Koppang deltar. 

-  Vi lytter til hvilke råd kommunen har i denne saken, uttaler fungerende helsedirektør Bjørn Guldvog i SHDir. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse