fbpx 1 av 3 sykepleiere: - Trang økonomi går utover pasientsikkerheten Hopp til hovedinnhold

1 av 3 sykepleiere: - Trang økonomi går utover pasientsikkerheten

En undersøkelse Synovate har utført på oppdrag fra Sykepleien, viser at 1 av 3 sykepleiere mener at de økonomiske rammene de må forholde seg til går utover pasientenes sikkerhet.

Et representativt utvalg sykepleiere er spurt om de opplever at de økonomiske rammene de må forholde seg til går utover pasientsikkerheten. 1 av 3 spurte svarer ja på dette spørsmålet.

De yngste mest bekymret
Undersøkelsen omfatter ansatte i sykehus og i kommunehelsetjenesten. Sykepleiere under 35 år er mest redd for hva de økonomiske rammene kan føre til i forhold til pasientsikkerhet: 

Halvparten av de under 35 år frykter at pasienten kan bli skadelidende på grunn av ressursmangel, bekymringen er størst blant deltidsansatte i kommunene.

FFO: - Enkeltsituasjoner
Liv Aarum, generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesforbund, er overrasket over de høye tallene:
- Dette er ikke det generelle inntrykket jeg har. Vi opplever vel mest at pleiepersonalet strekker seg langt og gjør en god jobb for å ivareta kvalitet og sikkerhet i møte med pasienten, mener hun.

- Opplever FFO at de økonomiske rammene i helsevesenet er så trange at det går utover pasientsikkerheten?

- Ikke på generelt grunnlag, men det kan nok være enkeltsituasjoner som kan sette pasientsikkerheten i fare og som skyldes økonomiske forhold.

- Meldekultur avgjørende
- Opplever FFO at det er andre forhold enn de økonomiske som truer pasientsikkerheten?

- Pasientsikkerheten er avhengig av mange forhold, økonomi er ett av disse. Tidligere undersøkelser viser at pasientenes sikkerhet mest er truet av mangel på prosedyrer og gode rutiner, ifølge Aarum. 

- Jeg tror det er avgjørende at det finnes en kultur i det enkelte sykehus og på den enkelte avdeling for å rapportere feil og mangler slik at vi kan lære av de og på sikt styrke pasientsikkerheten. FFO har de siste årene vært med i flere nasjonale arbeidsgrupper der dette har vært fokus.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse