fbpx Alternativ behandling pirrer nysgjerrigheten Hopp til hovedinnhold

Alternativ behandling pirrer nysgjerrigheten

Interessen for å ta i bruk alternative behandlingsmetoder i sykehus er økende. Motivasjonen hos helsepersonell er; nysgjerrighet, positive resultater og ønske om å gå nye veier.

Forskningsprosjektet «Utprøvinger av alternativ behandling innenfor helsevesenet i møte mellom helsepersonell og alternative behandlere», er gjennomført av forskere ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM), Universitetet i Tromsø. 

Rapporten viser at: 

*Når pasientene får alternativ behandling på sykehus og opplever positiv resultater, blir helsepersonellet sterkt motivert til å samarbeid med behandlerne.

*Helsepersonell har et stort ønske om ”å gå nye veger” innenfor alternativmedisinen for å forbedre resultatet av behandlingen.

*En støttende ledelse, nysgjerrig og åpen avdelingskultur, press fra pasientorganisasjoner, og at motivert helsepersonell fremmet samarbeidet.

*Det som hemmet samarbeidet og dermed utprøving av alternativ behandling var interne barrierer, manglende kunnskap om og skepsis til alternativ behandling, kort innleggelsestid og begrensede ressurser.
Overrasket over interessen

Overrasket

Forskerne Lisbeth Nyborg og Laila Launsø ved NAFKAM var overrasket over noen av hovedfunnene i forskningen.
- At det var så stor interesse på flere sykehus i å etablere et samarbeid mellom helsepersonell og alternative behandlere. Spesielt gjaldt det for kroniske sykdommer. Det overasket i alle fall meg, sier seniorforsker Laila Launsø, til nifab.no.


Forskerne konkluderer da også med at:

«På bakgrunn av den stigende etterspørselen både fra pasient- og behandlerside etter samarbeid mellom helsepersonell og alternative behandlere, er det behov for at myndighetene bevilger midler til etablering av samarbeid mellom alternative behandlere og helsepersonell og til forskningsbaserte evalueringer av utvikling av forskjellige samarbeidsformer og av behandlingsresultatene som disse samarbeidsformene kan skape for pasientene.»

Det overasket i alle fall meg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse