fbpx NSF: - Vi får bekymringsmeldinger Hopp til hovedinnhold

NSF: - Vi får bekymringsmeldinger

- Sykepleiere trekkes opp til 80 prosent av lønna.

Under Norsk Sykepleierforbunds (NSF) landsmøte i 2007 hevdet Line Orlund fra talerstolen at hun kjente til eksempler der utenlandske sykepleiere ble trukket opp til 80 prosent av lønnen for å betale gjeld.
Orlund er koordinator for Forum for flerkulturell sykepleie, og er NSFs koordinerende hovedtillitsvalgt for Oslo kommune. 

Kjent problem
– Hvor kommer eksempelet med 80 prosent trekk i lønn fra?
– Jeg vet ikke navnet på den som sa det, men det kom frem i et møte vi hadde i forumet, hvor dette problemet ble diskutert.
Orlund bekrefter at dette er en kjent problemstilling. 

– Hvilke henvendelser har du ellers fått?
– Jeg har fått henvendelser som går på at enkelte sykepleiere presses til å jobbe svært mye for å betale tilbake det de skylder til agenter i hjemlandet. Ulovlig mye overtid er ofte en årsak til at vi blir kontaktet. 

– Gjelder dette filippinske sykepleiere, eller er det også andre nasjonaliteter?
– Jeg kan ikke utelukke at dette også gjelder andre, men i forhold til problemer med å håndtere gjeld til agenter, går meldingene på filippinske sykepleiere i Norge, sier Orlund. 

– Trues
– Det er også tilfeller, og det gjelder ikke bare filippinske sykepleiere, der arbeidsgiver truer med å ta fra sykepleiere arbeidskontrakten dersom de ikke stiller opp og tar ekstravakter eller jobber overtid. De blir presset med at de ikke får jobb andre steder, fordi de snakker for dårlig norsk – noe som i mange tilfeller dessverre kan være sant. Mange snakker svært dårlig norsk når de kommer hit, og arbeidsgiveren sørger ikke for at språkkunnskapene er gode nok før de begynner å jobbe. 

– Hvor lenge har dere visst om dette?
– Vi fikk de første bekymringsmeldingene for omtrent halvannet år siden. Vi fikk også vite om forhold som lå noe tilbake i tid, så det er grunn til å tro at dette har eksistert en stund. 

– Hva har dere gjort med dette?
– Vi tok umiddelbart fatt i det. Det som til å begynne med var løse historier har vi fått bekreftet blant annet via den filippinske sykepleierforeningen i Norge og representanter fra Statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Problemet er at ingen av sykepleierne vil stå frem, og da kan ikke vi hjelpe dem, sier hun.

– Slavekontrakter
– Hvorfor vil de ikke ta saken gjennom NSF?
– For det første er ikke alle medlemmer i NSF, men noen er det. Jeg tror det er to årsaker til at de ikke vil stå frem; de er redde, og de ser agentene som en gyllen mulighet til å komme seg ut av landet. Det tristeste med dette synes jeg er at noen er takknemlige overfor «hjelperne», mens de i realiteten går på noe som ligner slavekontrakter, sier Orlund.

Klager
Mette Høiland er seniorrådgiver i NSFs avdeling for medlemstjenester. Hun bekrefter at de mottar bekymringsmeldinger som går på utenlandske sykepleieres arbeids- og levevilkår i Norge. Meldingene gjelder ikke bare klager på agener, men også privatpersoner. Meldingene går på forskjellige nasjonaliteter. 

– Det er også privatpersoner som «importerer» sykepleiere. Mens de venter på autorisasjon, arbeider de som gratis hushjelp hos privatpersonen som får dem til landet. Vi får også eksempler på at kommuner importerer sykepleiere og gir dem norskkurs mot for eksempel bindingstid slik at de kan bli autorisert. Vi vet ikke hvilke lønns- og arbeidsforhold disse har, sier Høiland.

Urolige
– Vi vet også at norske utleiebyrå «utnytter» norske arbeidstakere ved at de ikke gir dem rettigheter ved sykdom og svangerskap. 

– NSF forutsetter at utenlandske sykepleiere som er autoriserte i Norge, også fra utleiebyrå, omfattes av de samme betingelser som andre autoriserte sykepleiere uavhengig av nasjonalitet, sier hun.
Høyland sier at NSF ikke kan aksepterer en dårligere ordning enn det som ligger i de offentlige tariffavtalene. 

– Det gjelder særlig sykelønn, pensjonsordning for sykepleiere, minstelønn for autoriserte sykepleiere og garantilønn ved manglende oppdrag. Vi kan ikke akseptere at byråer blander sammen lønn og andre «naturalytelser» som kost og losji, sier Mette Høiland.

– Kan miste jobben
Forhandlingsavdelingen i Norsk Sykepleierforbund har også hørt om saker hvor byråer hyrer inn utenlandske sykepleiere uten å gi dem de samme betingelsene som norske sykepleiere har. 

– Disse sykepleierne vet at dersom de klager, kan de miste jobben, sier assisterende forhandlingssjef Kari Tangen.
Mister de jobben, er de redd de mister arbeids- og oppholdstillatelsen og at de kan bli kastet ut av landet. 
– Det gjør at vi i NSF ikke får dem til å stå frem. Det blir for risikabelt, sier Tangen. 

– Vi vil holde et våkent øye med dette fremover, men er som sagt avhengig av at medlemmene rapporterer om forholdene, sier Tangen.


0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse